C-621/17 Főtanácsnoki indítvány

A C-621/17 számú előzetes döntéshozatali eljárásban Gerard Hogan Főtanácsnok ismertette indítványát.

A 2017.11.03-án a Kúria által benyújtott előzetes döntéshozatali eljárásban a dr. Vezekényi Ursula által vezetett tanács az alábbi két kérdésben* vár választ az Európai Bíróságtól.

  • „A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK” irányelv egyes bekezdéseinek eleget tesz-e a perbeli kölcsönszerződésben meghatározott „költség” megnevezés, anélkül, hogy pontosan meghatározná, hogy az adott költség konkrétan milyen szolgáltatás ellenértékét jelenti.
  • Egyenlőtlenséget idéz-e elő a felek jogviszonyában olyan költség felszámítása, melyből nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy azt valójában milyen szolgáltatásért terhelik az adósra.

*A Kúria (Magyarország) által 2017. november 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –Kiss Gyula kontra CIB Bank Zrt. és társai (C-621/17. sz. ügy)

A ismertetésre került Főtanácsnoki indítvány végkövetkeztetése szerint a 93/13 EGK irányelv hivatkozott bekezdései:

  • nem követelik meg, hogy a költségek mögött lévő minden egyes szolgáltatást megjelöljenek, azonban az szükséges, hogy „…az ellenértékként nyújtott szolgáltatások természete magukból a szerződési feltételekből kivehető vagy kikövetkeztethető legyen”;
  • nem jelentik azt, hogy egyenlőtlenséget okoz a felek jogviszonyában, ha az ár nem jelöli meg a konkrét költséget, „…Ha azonban nem határozhatók meg az ellenszolgáltatás ellenértékeként nyújtott szolgáltatások, akkor az ilyen feltétel tisztességtelennek nyilvánítható.”

A teljes indítvány elérhető itt: Gerard Hogan Főtanácsnok indítványa

A ügyben korábban közzétett iratok elérhetőek itt az ügyszámnál: Európai Bíróságok

A C-38/17-es ügyben az ítélethirdetés 2019.06.05. 9:30 órakor lesz.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.