ELLA/OTP Faktoring végrehajtás megszüntetése 15.P.20.903/2021/12. jogerős

A Szigetszentmiklósi Járásbíróság ítéletével a 15.P.20.903/2021/12. számú perben a végrehajtási eljárást megszüntette. Az ítélet jogerős.

Felpőres adós 2008-ban deviza alapú kölcsönszerződést, önálló zálogjogot alapító szerződést és hitelkeret-szerződést kötött az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt.-vel. A szerződést az ELLA jogutódja az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe 2013-ban felmondta. Ezt követően az AXA 2016-ban a teljes magyarországi üzletágát és állományát az OTP Bank Nyrt.-re ruházta át. Az alperes OTP Faktoring Zrt. 2021-ben végrehajtás elrendelése iránti kérelmet terjesztett elő a felperessel szemben. Felperes keresetet terjesztett elő a végrehajtás megszüntetése ellen, alperes kérte a kereset elutasítását.

A bíróság a keresetet alaposnak találta és ítéletében megállapította, hogy a követelés elévülése 2013. március 2-án megkezdődőtt, az elévülés a DH törvények alapján meghatározott ideig nyugodott, azonban ennek az elévülési időre érdemi hatása nem volt, mivel a nyugvó időpont utolsó napjától még egy évnél hoszabb idő volt abból hátra, ezért a követelés elévülés 2018. március 2-án bekövetkezett.

Az elévülést nem szakította meg az időközben küldött engedményezési értesítő sem és ugyanez vonatkozik a fizetési felszólításokra is, mert ezek nem minősülnek végrehajtási cselekménynek. Az alperesnek lehetősége lett volna a végrehajtási záradékolás útján a közjegyzői okiratokban foglaltak bírósági végrehajtására, viszont ezt az elévülési időn túl tette meg.

Mivel a követelés a végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem benyújtását megelőzően elévült, ezért a bíróság felperes ellen indított végrehajtás megszüntetését rendelte el.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.