ERSTE/Intrum jelzálog törlése (elévülés), 19.P.52.977/2021/20-I., Tóthné dr. Pintér Matild

A Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéletével elrendelte az adós/zálogkötelezett tulajdonát képező ingatlanra az alperes javára bejegyzett jelzálog törlését.

A felperes, mint adós és zálogkötelezett, valamint az ERSTE Bank Hungary Nyrt. jelzáloggal biztosított, svájci frank alapú kölcsönszerződést kötöttek 2007-ben, melyet a hitelező közjegyzői okiratba foglaltan 2016-ban felmondott. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. a perbeli kölcsönszerződésből eredő követelést 2016-ban az alperes Intrum Zrt. javára engedményezte.

Felperes keresetében a tulajdonát képező ingatlan vonatkozásában az alperes javára bejegyzett jelzálogjog törlését és alperest ennek tűrésére való kötelezését kérte, elévülés okra való hivatkozással. Alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte.

A bíróság a keresetet alaposnak találta. Indokolásában megállapította, hogy a közjegyzői okiratba foglalt felmondásban rögzített teljesítési határidővel – 2016. április 17. – a követelés esedékessé és egyben végrehajthatóvá vált, tehát a követelés más hatósági eljárás közbeiktatása nélkül közvetlenül kikényszeríthető lett volna. A rPtk. 327. § (3) bekezdésének megfelelően a végrehajtási cselekményt lehet olyan célravezető jogérvényesítő lépésnek tekinteni, amely az elévülés megszakítását eredményezi. Erre való tekintettel a felmondást követő fizetési felszólításoknak nem lehet jelentősége, azok az elévülés megszakítására nem voltak alkalmasak, mivel nem tekinthetők végrehajtási cselekménynek.

A perbeli esetben az elévülési idő 2021. április 18. napján telt le, mely időpontig végrehajtási cselekmény nem történt, tehát a jelzáloggal biztosított követelés elévült, amely a jelzálogjog megszűnését eredményezte. Ennek megfelelően felperes joggal kérhette a bíróságtól a követelés biztosítékául szolgáló bejegyzett, de utóbb a követelés elévülése folytán megszűnt jelzálogjog törlését.

Az adóst Tóthné dr. Pintér Matild ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: 06 30 9483 025

Az ítélet letölthető ITT – 19.P.52.977/2021/20-I., Tóthné dr. Pintér Matild

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.