K&H Bank/EOS, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése, 11.P.21.104/2021/21-II. Bukliné dr. Vámos Csilla

Kaposvári Járásbíróság ítéletével elrendelte az adós tulajdonát képező ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlését.

Adósok és a K&H Bank Zrt. alperesi jogelőd 2008-ban ingatlanfedezet mellett nyújtott személyi hitelre vonatkozó kölcsönszerződést kötöttek. A felek a jelzálogjogot a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek megfizetésének biztosítására a két zálogkötelezett 2/4-ed – 2/4-ed tulajdonában lévő ingatlanra alapították. 2012-ben az egyik adóstárs, és egyben jelzálogkötelezett elhunyt. Jogutóda adóstársként és zálogkötelezettként a felperes lett. Az alperesi jogelőd az adósok szerződésszegése miatt a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondta a 2016. január hó 20. napján kelt közjegyzői okiratban. A felperes adásvételi szerződéssel a másik 1⁄2 tulajdoni illetőséget adásvétel jogcímén megszerezte, így ezen időponttól a jelzálogjoggal terhelt ingatlan kizárólagos tulajdonosa a felperes.

A K&H Bank Zrt. alperesi jogelőd 2018-ban az alperesre engedményezte a kölcsönszerződésből eredő követelését, és az azt biztosító jelzálogjogot, mely engedményezésen alapuló jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzésre került. A végrehajtható követelés vonatkozásában sem az alperesi jogelőd, sem az alperes nem kezdeményezett végrehajtási eljárást az általános elévülési időn belül, így 2021. február hó 11. napján az alperes kölcsöntartozásból eredő igénye és ez által a jelzálogjogból történő kielégítés lehetősége is elévült, megszűnt.

A felperes földhivatali eljárásban kezdeményezte a jelzálogjog bejegyzésének törlését arra figyelemmel, hogy, kizárólag a földhivatali eljárás eredményétől függően van lehetőség a bejegyzés törlése iránt polgári pert indítani. A Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya a felperes bejegyzett jelzálogjog törlésére irányuló kérelmét visszautasította.

A felperes ezután kereseti kérelmet terjesztett elő a a Kaposvári Járásbírósághoz, melyben kérte, hogy a bíróság ítéletében rendelje el a jelzálogjog törlését,továbbá kérte a fenti jelzálogjog törlésének tűrésére kötelezni az alperest. Az alperes a felperes keresetének elutasítását kérte.

A bíróság a kerestnek helyt adott. Megállapította, hogy a felperes által megjelölt követelés elévülésének kezdő időpontja 2016. február hó 11. napja. Ezt követően az elévülést csak végrehajtási cselekmények szakíthatták meg. Az alperes részéről ilyen végrehajtási cselekmény, valamint végrehajtási eljárás megindítása, vagy végrehajtási záradék kiállítására irányuló kérelem előterjesztése nem igazolt, így a főkövetelés vonatkozásában a közjegyzői okiratba foglalt tartozás elévült.

Mivel a jelzálogjog által biztosított főkövetelése elévült, ezáltal megszűnt, így a követelést biztosító jelzálogjog is megszűnt, ezért a bíróság elrendelte a Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztály által vezetett nyilvántartásban az alperes javára engedményezés alapján bejegyzett jelzálogjog törlését, továbbá az alperest a jelzálogjog törlésének tűrésére kötelezte.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 11.P.21.104/2021/21-II.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.