Finalp szerződés érvénytelen

2007-es gépjárművásárlásra nyújtott japán jen alapú kölcsönszerződésből eredő követelésre alapuló keresetet utasított el az Egri Törvényszék, mint másodfokú bíróság. A kölcsön összege 2.379.600 Ft volt.

A szerződés 2013-ban felmondásra került, 6 év törlesztés után. A tartozás ekkor 2.826.553 Ft volt.

Az elsőfokú bíróság nem találta alaposnak az adósi védekezést, úgy állapította meg, hogy szerződés minden tekintetben megfelelő volt, az nem érvénytelen és a Finalp Zrt. kérelmében foglaltak szerint marasztalta az adóst.

Adósi képviselő fellebbezése folytán azonban a másodfokon eljáró bíróság megállapította, hogy:

  • kockázatfeltáró nyilatkozat nem került aláírásra, az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás nem megfelelő
  • devizaalapú elszámolást kikötő szerződési feltétel tisztességtelen

„Külön kiemelendő, hogy a szerződési feltételek tisztességtelenségére vonatkozó Ptk.-beli rendelkezések a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelven (a továbbiakban: Irányelv) alapulnak, ezért azok értelmezésénél az Irányelv és az Európai Uinó Bíróságának (a továbbiakban: EUB) annak alapján folytatott ítélkezési gyakorlata nem hagyható figyelmen kívül. (Ítélet 8. oldal)

Adós képviseletét dr. Kisházi János ügyvéd látta el.