Hitex/Argenta lízingszerződésből eredő követelése elutasítva

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság által hozott ítéletet megváltoztatta és az Argenta faktor Zrt. keresetét elutasította.

A fizetési meghagyásból perré alakult eljárásban a Hitex Pénzügyi Zrt. a lízingszerződésből eredő követelését kívánta érvényesíteni, melynek az első fokon eljáró bíróság még 2016-ban helyt adott. A fellebbezés folytán eljáró Fővárosi Törvényszék bírósága az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot újabb tárgyalásra, újabb határozat meghozatalára utasította azzal a kikötéssel, hogy a bíróság hívja fel a felperest az árfolyamkockázatról adott tájékoztatására vonatkozó nyilatkozattételre is.

Az újabb eljárás (ahol már az Argenta pénzügyi Zrt. a jogutód a felperes) eredménye alapján az elsőfokú bíróság rendben találta a szerződéses körülményeket és az adóst elmarasztalta. A fellebbezés folytán azonban a Fővárosi Törvényszék az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a keresetet elutasította. Részletek az ítélet indokolásából:

„[17] Az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó abban az esetben gondolhat arra, hogy a lízingdíjak forintban fizetendő összege változhat az árfolyamváltozás függvényében, hogyha azt észleli, hogy szerződése az ÁSZF 14.1 pontja hatálya alá tartozik, vagyis őt devizában kifejezett szerződés szerinti fizetési kötelezettség terheli. A lízingszerződésből csak az 1. oldalon a CHF melletti négyzetbe helyezett „X” jelzés utal arra, hogy a finanszírozás devizaneme svájci frank, ami még nem feltétlenül eredményezheti azt, hogy devizában kifejezett szerződés szerinti fizetési kötelezettsége keletkezik a fogyasztónak. A szerződés pénzügyi adatai között forintban van meghatározva a finanszírozott összeg, a havi törlesztőrészletek összegének megjelölése, az induló díj. A lízingszerződés megkötésekor megkötött gépjármű adásvételi szerződésben kizárólag forint összegek szerepelnek. A 14.1. pontja szerint a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, de keltezése szerint később létrejött fizetési ütemezés is forintban határozza meg a fizetési kötelezettséget.”

„[18] Mindezek alapján azt állapította meg a másodfokú bíróság, hogy az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó ezen rendelkezések ismeretében megalapozottan gondolhatta azt, hogy nem vonatkozik rá a 14.1. pontjában tájékoztatás, őt árfolyamkockázat nem terheli. Ebből következik, hogy az árfolyamkockázatot a fogyasztóra hárító szerződési rendelkezések tisztességtelenek, a szerződés e körben érvénytelen. A felperes érvényes pénzügyi lízingszerződésre és svájci frank alapú elszámolásra alapított elsődleges kereseti kérelme ezért megalapozatlan, így az annak helyt adó elsőfokú ítélettel nem tudott egyetérteni a másodfokú bíróság.”

Az adóst dr. Bárdos Gergely ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: +36 70 284 6978; iroda@bgui.hu

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.