Hitex/Argenta lízingszerződésből eredő követelése elutasítva

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság által hozott ítéletet megváltoztatta és az Argenta faktor Zrt. keresetét elutasította.

A fizetési meghagyásból perré alakult eljárásban a Hitex Pénzügyi Zrt. a lízingszerződésből eredő követelését kívánta érvényesíteni, melynek az első fokon eljáró bíróság még 2016-ban helyt adott. A fellebbezés folytán eljáró Fővárosi Törvényszék bírósága az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot újabb tárgyalásra, újabb határozat meghozatalára utasította azzal a kikötéssel, hogy a bíróság hívja fel a felperest az árfolyamkockázatról adott tájékoztatására vonatkozó nyilatkozattételre is.

Az újabb eljárás (ahol már az Argenta pénzügyi Zrt. a jogutód a felperes) eredménye alapján az elsőfokú bíróság rendben találta a szerződéses körülményeket és az adóst elmarasztalta. A fellebbezés folytán azonban a Fővárosi Törvényszék az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a keresetet elutasította. Részletek az ítélet indokolásából:

“[17] Az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó abban az esetben gondolhat arra, hogy a lízingdíjak forintban fizetendő összege változhat az árfolyamváltozás függvényében, hogyha azt észleli, hogy szerződése az ÁSZF 14.1 pontja hatálya alá tartozik, vagyis őt devizában kifejezett szerződés szerinti fizetési kötelezettség terheli. A lízingszerződésből csak az 1. oldalon a CHF melletti négyzetbe helyezett „X” jelzés utal arra, hogy a finanszírozás devizaneme svájci frank, ami még nem feltétlenül eredményezheti azt, hogy devizában kifejezett szerződés szerinti fizetési kötelezettsége keletkezik a fogyasztónak. A szerződés pénzügyi adatai között forintban van meghatározva a finanszírozott összeg, a havi törlesztőrészletek összegének megjelölése, az induló díj. A lízingszerződés megkötésekor megkötött gépjármű adásvételi szerződésben kizárólag forint összegek szerepelnek. A 14.1. pontja szerint a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, de keltezése szerint később létrejött fizetési ütemezés is forintban határozza meg a fizetési kötelezettséget.”

“[18] Mindezek alapján azt állapította meg a másodfokú bíróság, hogy az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó ezen rendelkezések ismeretében megalapozottan gondolhatta azt, hogy nem vonatkozik rá a 14.1. pontjában tájékoztatás, őt árfolyamkockázat nem terheli. Ebből következik, hogy az árfolyamkockázatot a fogyasztóra hárító szerződési rendelkezések tisztességtelenek, a szerződés e körben érvénytelen. A felperes érvényes pénzügyi lízingszerződésre és svájci frank alapú elszámolásra alapított elsődleges kereseti kérelme ezért megalapozatlan, így az annak helyt adó elsőfokú ítélettel nem tudott egyetérteni a másodfokú bíróság.”

Az adóst dr. Bárdos Gergely ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: +36 70 284 6978; iroda@bgui.hu

Pervitelben szükséges számítások, kimutatások készítése:
Erdősi Éva +36 70 324 4298

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Nem végzünk sem tanácsadást, sem közvetítést!
Az ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
!
Bővebben ITT: A HitelSikerek védelmében

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
(HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket is!
www.hitelsikerek.hu weboldalon található információkon
alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Továbbiak ITT: ©Minden jog fenntartva ÜgyKe Egyesület