Kúria, CIB Bank/Magyar Követeléskezelő Zrt., végrehajtás megszüntetése, Pfv.I.20.532/2022/7., dr. Némethi Gábor

A Kúria a Pfv.I.20.532/2022/7. számú ítéletével a végrehajtást megszüntető jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Az adós és adóstársa 2007-ben a CIB Bank Zrt-vel közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződést kötöttek, melyeket a hitelező 2011-ben közjegyzői okiratba foglaltan felmondott. A felmondás 2011. július 8-án hatályosult, azonban a felperes a felmondást követően 2011. és 2014. között több alkalommal teljesített befizetéseket. A bank a teljesítéseket elfogadta, de végrehajtási eljárást nem indított. 2019-ben a követelés jogutódja az Magyar Követeléskezelő Zrt. lett, aki végrehajtási eljárást kezdeményezett.

A felperes keresetében a végrehajtás megszüntetését kérte a követelés elévülése miatt, az alperes érdemi ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Az elsőfokú bíróság ítéletével elutasította a keresetet. A felperes fellebbezését elbíráló másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet megváltoztatásával helyt adott a keresetnek és megszüntette a felperes ellen folytatott végrehajtási eljárást.

A jogerős ítélet ellen felülvizsgálattal élő alperes elsődlegesen annak hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását, másodlagosan a másodfokú bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára történő utasítását kérte. A felperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős ítélet hatályban tartására irányult.

A Kúria döntése szerint a felülvizsgálati kérelem nem alapos. Indokolásában fenntartotta a korábban eseti döntéseiben (Pfv.I.20.184/2013/9., a Pfv.I.20.360/2013/6., a Pfv.I.20.993/2021/5., Pfv.I.20.910/2020/8.) foglaltak szerinti álláspontját, az attól való eltérést jelen felülvizsgálati kérelemben foglaltak sem indokolták, miszerint:

[14] A Vht. 23/C.§ (1) bekezdésének megfelelően kiállított közjegyzői kötelezettségvállaló okirat, a rendelkezés (2) bekezdése szerint hozzáfűzött közjegyzői ténytanúsítvánnyal együtt a bírósági végrehajtás szempontjából a jogerős bírósági határozattal azonos elbírálás alá esik: a végrehajtási jog elévülése egyik esetben sem a végrehajtható okirat kiállításával kezdődik meg, hanem akkor, amikor a követelés végrehajthatóvá válik, azaz teljesülnek a végrehajtás elrendelésének a feltételei. Az alperes érvelésével szemben ez nem a Kúria következtetése vagy álláspontja, hanem jogszabály kifejezett rendelkezése: a Vht. 13.§ (5) bekezdésének rendelkezése szerint a végrehajtandó határozattal kapcsolatos szabályokat az okiratba foglalt követelésre is megfelelően alkalmazni kell. A közjegyzői okiratok záradékolhatóságának feltételeit a Vht. 23/C. tartalmazza, eszerint az (1) és a (2) bekezdésnek megfelelően elkészített közokiratok végrehajtási záradékkal láthatók el, s amikor a záradékolás feltételei teljesülnek – hasonlóan ahhoz, amikor a jogerős ítélet alapján kiállíthatóvá válik a végrehajtási lap – megkezdődik a követelés és vele együtt a végrehajtási jog elévülése, melytől kezdve a követelés és a végrehajtási jog együttesen folyó elévülését csak a végrehajtási cselekmények szakíthatják meg. A Vht. 23/C.§-a rendelkezéseinek megfelelő közjegyzői okirat – a Vht. 13.§-a értelmében végrehajtandó követelést tartalmazó okirat – a záradék kibocsátásával végrehajtható okirattá [Vht. 10.§ b) pont] válik.

A másodlagos felülvizsgálati kérelmet illetően a Kúria megállapította, hogy a jogerős ítélet jogszabályt nem sért, ezért azt hatályában fenntartotta. Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Adóst a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Az ügy előzményei itt olvashatóak: CIB Bank/Magyar Követelés Kezelő, végrehajtások megszüntetése, jogerős, dr. Némethi Gábor

Az ítélet letölthető ITT – Kúria, CIB Bank/Magyar Követeléskezelő Zrt., végrehajtás megszüntetése, Pfv.I.20.532/2022/7. , dr. Némethi Gábor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak. Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.
A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.


Amennyiben Ön eseti megjelenés, napi hír keretében és/vagy állandó megjelenésben szeretne az ÜgyvédSikerek – HitelSikerek.hu oldalon szerepelni kérjük az alábbi űrlap kitöltésével jelezze azt számunkra, hogy tájékoztatni tudjuk a megjelenésre vonatkozó információkról.
A megjelentetés lehetősége a jogász szakma képviselőire vonatkozik, beleértve a civil szervezeteket is (adószámmal rendelkezők).