Kúria, OTP Bank jelzálog törlés, elévülés Gfv.VI.30310/2023/7. Tóthné dr. Pintér Matild

Az alperes OTP Faktoring Zrt jogelődje az OTP Bank Nyrt. és a felperes adós 2008-ban közjegyzői okiratba foglalt „Ingatlan jelzáloggal biztosított, devizában nyilvántartott lakáshitel kölcsönszerződést” kötöttek, melyet a hitelező 2013-ban közokiratba foglalt nyilatkozatával felmondott. A követelést a hitelező az alperesre engedményezte.

Felperes 2016-ban érvénytelenség elleni pert indított, melyet az elsőfokú bíróság elutasított, majd a másodfokú eljárásban a felperes elállt a keresetétől, ezért a bíróság 2022.május 25-én kelt végzésével a pert megszüntette és az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte.

Felperes keresetében kérte a bíróságtól a tulajdonában álló ingatlanra az alperes javára bejegyzett jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom törlését – elévülésre hivatkozva – és az alperest ennek kötelezésére való tűrését. Alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Védekezésében egyrész hivatkozott arra, hogy a felperesnek küldött felszólítások megszakították az elévülést, másodlagosan pedig azt állította, hogy az elévülés az érvénytelenségi per ideje alatt nyugodott. A keresetet az elsőfokú bíróság elutasította, melyet a felperes fellebbezése folytán a másodfokú bíróság megváltoztatott és elrendelte a perbeli ingatlanra bejegyzett jelzálog és a jelzálogjog biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlését az ingatlan-nyilvántartásból és ennek tűrésére kötelezte az alperest. A másodfokú bíróság indokolásában rögzítette, hogy az alperes által a követelés nyugvására vonatkozó érvelés valamint az elsőfokú bíróság álláspontja sem helytálló, ezért a követelés elévülése a szerződés megszűnését követő 5 év után, vagyis 2018. október 20-án megszűnt, ezért a felperes keresete megalapozott.

Az alperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte. Felperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában való fenntartását kérte.

A Kúria döntésének elvi tartalma:

[32] Nem eredményezi a hitelintézet követelése elévülésének nyugvását az adós által a kölcsönszerződés érvénytelensége iránt kezdeményezett per, mert a per tartalma alatt a kölcsönszerződés alapján végrehajtási záradékkal ellátható okiraton alapuló követelés iránti végrehajtási kérelem akadálytalanul előterjeszthető.

Az ítélet letölthető ITT:
Kúria, OTP Bank jelzálog törlés, elévülés Gfv.VI.30310/2023/7. Tóthné dr. Pintér Matild

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak. Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.
A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.


Amennyiben Ön eseti megjelenés, napi hír keretében és/vagy állandó megjelenésben szeretne az ÜgyvédSikerek – HitelSikerek.hu oldalon szerepelni kérjük az alábbi űrlap kitöltésével jelezze azt számunkra, hogy tájékoztatni tudjuk a megjelenésre vonatkozó információkról.
A megjelentetés lehetősége a jogász szakma képviselőire vonatkozik, beleértve a civil szervezeteket is (adószámmal rendelkezők).