Lombard kereset elutasítás

Az elsőfokon eljáró Ózdi Járásbíróság a Lombard Lízing Zrt. keresetét elutasította. Az ítélet nem jogerős.

A 2008. június 3. napján kötött deviza alapú kölcsönszerződésről a bíróság megállapította, hogy az a szerződéssel kapcsolatos összes költség, és a kamat feltüntetésének hiánya miatt , továbbá az árfolyamkockázatról történő megfelelő tájékoztatás elmaradása miatt semmis.

Az Ózdi Járásbíróság megállapította továbbá a felperes által csatolt dokumentumokból, hogy a felmondás hatályosulásának időpontjában nem volt olyan mértékű tartozása az alpereseknek, ami meghaladta volna a tisztességtelenül felszámított összeget, ezért a bíróság megállapította a felmondás jogszerűtlenségét.

A bíróságnak ilyen esetben módjában áll a szerződés érvénytelenségét kiküszöbölni abban az esetben, ha a kereset erre irányuló kérelmet is tartalmaz. A felperes Lombard Lízing Zrt. másodlagos kereseti kérelmében kérte a Ptk. 237.§ (2) bekezdése alapján a megkötésig visszaható hatállyal érvényessé nyilvánítani a szerződést.

A bíróság álláspontja szerint azonban nem volt lehetőség a szerződés visszaható hatállyal történő érvényessé nyilvánítására a Ptk. 237.§ (2) bekezdése alapján bizonyítottság hiányában, hiszen a felperes pénzintézet nem tudta bizonyítani az általa megjelölt mértékű kamatot, ezért a bíróság a felperes mind elsődleges, mind másodlagos kereseti kérelmét elutasította.

Az adóst dr. Nyulászi Márk ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: 06 70 605 8987