MKB Bank Nyrt. két szerződése érvénytelen

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és az MKB Bank Nyrt. “Hitel zálog- és készfizető kezesi szerződés MKB svájci frank magánhitelhez” valamint a “Hitel- és Zálogszerződés MKB Euró Lakáshitelhez” szerződéseiről közbenső ítéletben megállapította, hogy azok érvénytelenek.

A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet teljes egészében bírálta felül. Megállapította, hogy a szerződéskötéskor hatályban lévő Hpt. 213. § (1) a) b) és e) pontjai alapján nem érvénytelen, azonban mindkét kölcsönszerződés esetében tisztességtelennek találta az árfolyamkockázat körében tett szerződéses kötelezettségeket, melyek a szerződések érvénytelenségéhez vezettek.

A bíróság álláspontja szerint a felek közötti szerződés szövegén túl jelentősége van a pénzügyi intézmény által adott tájékoztatásnak is. “Ennek során a pénzügyi intézmény nem titikolhat el lényeges információt, nem adhat félreértelmezhető információt, lényeges körülményt nem állíthat be lényegtelenként, és nem hangsúlyozhatja a szolgáltatás vagy a pénzügyi eszköz előnyös tulajdonságait anélkül, hogy ezzel egyidejűleg a hátrányos tulajdonságok, illetőleg a kockázatok tárgyilagos és pontos bemutatására ne kerülne sor, és nem használhat az ügyfél számára érthetetlen és értelmezhetetlen kifejezéseket.” (Ítélet [89])

További lényeges részlet a bíróság indokolásból, hogy ha a pénzintézet nem láthatta előre az árfolyamváltozás irányát és mértékét, akkor azt a fogyasztó sem láthatta, vagyis egyik fél sem számolt a vis major jellegű helyzettel. Ebből pedig az következik, hogy az adósok a pénzpiaci körülmények normális mértékű ingadozásával számoltak és nem feltételeztek korlátlan árfolyamkockázatból eredő terheket. Ehhez képest pedig pénzintézet az árfolyamkockázatot vállaltató szerződéses rendelkezéssel pont annak a tudatos felvállalását tette kötelezettséggé.

Mindezek együttesen a szerződések érvénytelenségét eredményezték és a bíróság a jogkövetkezmény körében az ítéletben a követelés/tartozás összegét is meghatározta.

Adóst a perben dr. Olsavszky Péter ügyvéd képviselte.
Elérhetőség:  06 20 273 2302

Pervitelben szükséges számítások, kimutatások készítése:
Erdősi Éva +36 70 324 4298

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
A HitelSikerek nem végez tanácsadást, sem közvetítést!
A HitelSikerek csoport ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
!
Bővebben ITT: A HitelSikerek védelmében

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel (HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket is!
www.hitelsikerek.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Továbbiak ITT: ©Minden jog fenntartva ÜgyKe Egyesület