Budapest Bank/MKB Bank szerződés érvénytelen, 16.Gf.40.090/2022/10-II. jogerős, dr. Lajos Sándor

A Fővárosi Ítélőtábla közbenső ítéletével az első fokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék közbenső ítéletét helybenhagyta, mely a perbeli szerződés érvénytelenségét állapította meg.

Felperes mint adós és II. rendű alperes, mint adóstárs valamint a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. mint I. rendű alperes életbiztosítással (ING) kombinált deviza (CHF) alapú lakásvásárlási célú kölcsönszerződést kötöttek 2007-ben. A következő évben újabb – ingatlan-felújítási – kölcsönszerződést kötöttek, mely szerződés adott pontjai a korábbival lényegében egyezőek voltak. A szerződéshez kapcsolódó életbiztosítást az I. rendű alperes 2012-ben felmondta, a felperes adósé érvényben maradt.

Felperesi kérelem a szerződés érvénytelenségének megállapítására irányult a devizakockázati tájékoztatás elégtelensége miatti tisztességtelenségre hivatkozva továbbá a jogkövetkezmény megállapítására, alperes pedig a kereset elutasítást kérte a bíróságtól.

Az elsőfokú bíróság közbenső ítéletével megállapította, hogy a peres felek között létrejött kölcsönszerződések az árfolyamkockázati tájékoztatás tisztességtelensége miatt érvénytelenek a jogkövetkezmény tekintetében (összegszerűség) további bizonyítást követően dönt, elkülönített eljárásban. Indokolása szerint a szerződéses rendelkezésekből nem volt megállapítható, „[11] …hogy a fogyasztóra hátrányos árfolyamváltozásnak, valamint az ebből eredő fizetési kötelezettségnek nincsen felső határa, az korlátlan. Nem tűnt ki az sem, hogy az árfolyam-változásból eredően a törlesztőrészletek akár jelentősen is megemelkedhetnek, és az sem, hogy az árfolyamváltozás lehetősége valós, az árfolyamváltozás a fennálló tőketartozásra is kihatással van. A felperes számára ezért az árfolyamkockázat pénzügyi kötelezetségeire gyakorolt hatása sem volt felismerhető…”

A közbenső ítélet ellen I. rendű alperes fellebbezett, melyben kérte a ítélet megváltoztatását és a kereset elutasítását. A felperes fellebbezési ellenkérelmében az ítélet helybenhagyását kérte.

Eközben I. rendű alperesként jogutódlással perbe lépett az MKB Bank Nyrt.

A Fővárosi Ítélőtábla a fellebbezést nem találta megalapozottnak. Osztotta az elsőfokú bíróság álláspontját az árfolyamkockázati tájékoztatás tisztességtelensége körében és egyetértett a következtetéssel is a kölcsönszerződések érvénytelenség kapcsán is, ezért az elsőfokú bíróság közbenső ítéletét helybenhagyta. Az ítélet jogerős.

A felperest dr. Lajos Sándor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek:  06 70 398 5715

Az ítélet letölthető ITT – 16.Gf.40.090/2022/10-II. jogerős, dr. Lajos Sándor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.