MKB Bank Zrt. jelzálog törlés 6.P.20.061/2021/29. Bukliné dr. Vámos Csilla

A Keszthelyi Járásbíróság ítéletével kötelezte az illetékes Földhivatalt az MKB Bank Zrt. javára bejegyzett jelzálogjog törlésre.

Felperes adós 2007-ben közokiratba foglalt Hitel- Zálog és Készfizető kezesi szerződés MKB svájci frank magánhitelhez eszköz alapú hitelezés esetén kiemelt ügyfél részére megnevezésű kölcsönszerződést kötött az MKB Bank Zrt-vel, mely kölcsöntartozás biztosítékául az MKB Bank Zrt. javára jelzálogjog került bejegyzésre a felperes tulajdonában álló ingatlanra. A kölcsönszerződést a hitelező 2014-ben közjegyzői okiratba foglaltan felmondta, mely végrehajthatóvá vált. A kölcsönszerződésből fakadó követelés 2019. február 01-jén elévült.

Felperes keresetében a belterület az ingatlanra 35.500,- CHF és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog törlését és alperesnek a jelzálogjog törlésének tűrésére kötelezését kérte. Alperes a kereset elutasítását kérte, hivatkozva arra, hogy a közjegyzői okiratba foglalt felmondás nem minősül végrehajtható határozatnak, tehát a felmondás közlésétől nem kizárólag a végrehajtási cselekmények szakítják meg az elévülést, hanem az írásban közölt engedményezésről történő értesítés is.

A bíróság álláspontja szerint a keresett megalapozott, az alkalmazott jogszabályok értelmezése és a felperes által hivatkozott Kúriai határozatok együttes értelmezése alapján arra a következtetésre jutott, hogy az elévülés 2019. február 01. napján bekövetkezett figyelemmel arra, hogy az elévülési idő alatt végrehajtási cselekmény foganatosítása nem történt.

Minekután az elévülés bekövetkezett és az alperes a törlési engedély kiadását nem teljesítette, ezért a bíróság a felperesei keresetnek helyt adva rendelkezett az ingatlan- nyilvántartás megkereséséről a jelzálogjog törlése tárgyában és az alperest egyidejűleg a törlés tűrésére kötelezte.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 6.P.20.061/2021/29. MKB Bank Zrt jelzálogjog törlés

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.