OTP Bank szerződés érvénytelensége, közbenső ítélet 20.Gf.40.020/2022/4-II. jogerős, dr. Dantesz Péter

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság (Budapest Környéki Törvényszék) közbenső ítéletét helybenhagyta, mely a szerződés érvénytelenségét állapította meg.

Az ügyben az I. és III. rendű felperesek mint adós és zálogkötelezett a II. rendű felperes pedig mint adóstárs 2006-ban közjegyzői okiratba foglalt jelzáloggal biztosított, devizában nyilvántartott lakáshitel kölcsönszerződést kötöttek az I. rendű alperes OTP Bank Zrt-vel és a II. rendű alperes OTP Jelzálogbank Zrt-vel.

Felperesek az elsőfokú eljárásban a szerződés érvénytelenségének megállapítását kérték, hivatkozva az árfolyamváltozásból eredő kockázatokra vonatkozó tájékoztatás elégtelenségére, alperesek a kereset elutasítását kérték.

Az elsőfokú bíróság vizsgálata kiterjedt az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás megfelelőségére és megállapította, hogy kockázatfeltáró nyilatkozat egyrészről csak az I. rendű felperes által lett aláírva – az egyetemleges adóstársi mivoltukból következően az érvénytelenséget minden felperes tekintetében eredményezi – másrészről a tájékoztatás a hazai és európai szabályozásoknak sem tett eleget és végül a kellő időben való tájékoztatási kötelezetettség sem teljesült. Mindezekből a szerződési feltétel tisztességtelensége volt megállapítható, mely a szerződés érvénytelenségét eredményezte.

Az ítélet ellen alperesek fellebbeztek, de a Fővárosi Ítélőtábla azt alaptalannak találta és jogi indokolásának következteképpen megállapította, hogy az elsőfokú bíróság helytállóan minősítette tisztességtelennek az árfolyamkockázat adósokra terhelő előíró szerződéses rendelkezést és megfelelően állapította meg valamennyi szerződést kötő fél tekintetében a szerződés érvénytelenségét, melynek eredményeképpen a közbenső ítéletet helybenhagyta. Az ítélet jogerős.

Adóst a perben az 1000. számú Ügyvédi Iroda, dr. Dantesz Péter ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: 06 1 212 2174; 06 30 825 4835; 06 30 201 9374; ezres@t-online.hu

Az ítélet letölthető ITT – 20.Gf.40.020/2022/4-II. jogerős, dr. Dantesz Péter

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.