OTP/Ella perbeli kölcsönszerződései érvénytelenek

Az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék ítéletét – felperes fellebbezése folytán – a Fővárosi Ítélőtábla közbenső ítéletével megváltoztatta és megállapította, hogy a felperes és az alperes jogelődje között 2007. február 20. napján létrejött kölcsönszerződések több pontja tisztességtelen, ezért mindhárom kölcsönszerződés érvénytelen. A közbenső ítélet jogerős.

A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla álláspontja szerint az elsőfokú bíróság okszerűtlen jogi következtetéssel utasította el a teljes árfolyamkockázat viselésére és a kezelési költségre vonatkozó szerződési feltétel tisztességtelenségének megállapítására irányuló kereseti kérelmet.

A másodfokú bíróság ítéletében kiemelte, hogy az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás akkor tekinthető megfelelőnek, ha abból a fogyasztó számára kétséget kizáróan kiderül, hogy az árfolyamkockázat korlátozás nélkül őt terheli, a kedvezőtlen árfolyamváltozásnak nincs felső határa, továbbá hogy a forint árfolyamának súlyos leértékelődése, illetve a deviza kamatlábak emelkedése milyen hatást gyakorol a törlesztőrészletek összegére és ezáltal a fogyasztó gazdasági helyzetére.

A másodfokú bíróság alperesi jogelőd árfolyamkockázatról szóló tájékoztatását és a szerződés vonatkozó rendelkezéseit megvizsgálva arra az álláspontra jutott, hogy felperes, mint fogyasztó nem láthatta át, mely feltételek módosíthatják a fizetési kötelezettségét és nem volt abban a helyzetben, hogy felmérje, milyen hatással lehet a szerződésben korlátlanul vállalt árfolyamkockázat viselése a gazdasági helyzetére.

Erre tekintettel a másodfokon eljáró bíróság megállapította, hogy a perbeli szerződéseknek az árfolyamkockázat korlátlan viselésére vonatkozó rendelkezései tisztességtelenek, erre figyelemmel a szerződések érvénytelenek.

Felperes keresetében kérte a kezelési költségről szóló szerződéses kikötést illetően annak tisztességtelenségének vizsgálatát is. A Fővárosi Ítélőtábla álláspontja szerint a kezelési költség ellenében nyújtott szolgáltatások részletezésének hiányában ez a szerződéses kikötés csak abban az esetben felelne meg az átláthatóság követelményének, ha ténylegesen nyújtott szolgáltatások jellege észszerűen érthető vagy levezethető lenne a szerződésből.

Mivel kölcsönszerződés esetén a szolgáltatás ellenértéke a kamat, ezért ezen túlmenően díj csak abban az esetben számítható fel a fogyasztónak, ha a bank a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségét meghaladó szolgáltatást is nyújt, de alperes ilyet nem tudott igazolni, ezért a másodfokon eljáró bíróság megállapította a kezelési költségről szóló szerződési feltételek tisztességtelenségét is, és kimondta a perbeli szerződések teljes érvénytelenségét.

A felek közötti elszámolás és másodfokú eljárásban felmerült költségek viselésének kérdését az ismételt elsőfokú eljárás hivatott megválaszolni.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.