OTP Faktoring/Ella Bank perbeli követelése elévült

Az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék ítéletében elrendelte felperesek ingatlanának vonatkozásában az alperes javára bejegyzett önálló zálogjog törlését és kötelezte alperest ennek tűrésére , továbbá kötelezte pervesztes alperes Otp Faktoring Zrt-t 400.000 Ft perköltség és 1.500.000 Ft perilleték megfizetésére is. Az ítélet nem jogerős.

Alperes jogelődje, az ELLA Első Lakáshitelhitel Kereskedelmi Bank Zrt. és I- II. rendű felperesek, mint
zálogkötelezettek 2007. december 19. napján közjegyzői okiratba foglalt önálló zálogjoggal biztosított kölcsönszerződést kötöttek, melyben megállapodtak arról is, hogy az önálló zálogjogból való kielégítési jog a felmondással nyílik meg, a felmondás közlését követő első napon.

Az ELLA Bank Zrt jogutódja az AXA Kereskedelmi Bank Zrt. lett, aki a perbeli kölcsönszerződésből és önálló zálogjogot alapító szerződésből származó követelését az OTP Bank Nyrt.-re engedményezte, aki pedig tovább engedményezte azt a jelen per alperesére, az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.-re. A felmondás alperesi jogelőd, az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe részéről 2013. január 11. napján közjegyzői okiratba foglaltan következett be, mind a kölcsönszerződés, mind az önálló zálogjogot alapító szerződés vonatkozásában.

Az alperes a keresettel érintett kölcsönszerződés és önálló zálogjogot alapító szerződés alapján 2018. február 8. napján kezdeményezett végrehajtási eljárást. Ezt megelőzően végrehajtási eljárást nem kezdeményezett. Mivel a felmondást követő teljesítési határidő lejártához képest öt év eltelte után kezdeményezett alperes végrehajtási eljárást, ezzel elkésett, a két dátum között eltelt idő alatt a követelés elévült.

Mivel a követelés alapjául szolgáló kölcsönszerződést ismerte az alperes, mint az önálló zálogjog jogosultja, ezért vele szemben is hivatkozhattak a felperesek a kölcsönszerződésből eredő kifogásaikra, így a kölcsönszerződésből fakadó követelés elévülésére is.

Az első fokon eljáró bíróság álláspontja szerint az elévülést, tekintettel arra, hogy mind a kölcsönszerződés, mind az önálló zálogjogot alapító szerződés közokiratba volt foglalva, csak a végrehajtási cselekmények szakíthatták volna meg, de végrehajtási eljárást csak az öt éves elévülési időn túl kezdeményezett először az alperes.

Erre tekintettel a követelés és a kapcsolódó önálló jelzálogjog érvényesitési lehetősége is elévült, így a bíróság ítéletében elrendelte a keresettel érintett önálló zálogjog törlését, továbbá kötelezte alperes pénzintézetet a teljes perköltség és perilleték viselésére.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.