OTP Faktoring, végrehajtás megszüntetés, elévülés 12.P.20.349/2021/4. jogerős

A Budakörnyéki Járásbíróság ítéletében felperes adóssal szemben alperes pénzintézet által kezdeményezett végrehajtási eljárást megszüntette és megállapította a követelés bírósági úton és/vagy végrehajtási eljárásban történő érvényesíthetőségének elévülését. Az ítélet jogerős.

A felperes mint adós 2008. június 12. napján kölcsönszerződést kötött az OTP Bank Nyrt. által képviselt OTP Jelzálogbank Zrt.-vel mint hitelezővel, amelyet közjegyzői okiratba foglaltak. A hitelező a szerződést közjegyző által közjegyzői okiratba foglalt felmondással, azonnali hatállyal, 15 napos teljesítési kötelezettség mellett 2013. április 25. napján felmondta, a felmondás a felperes részére 2013. május 14. napján került kézbesítésre. A teljesítési határidő ennek alapján 2013. május 29. napján járt le. Alperes jogelődje 2013. szeptember 3. napján a követelést alperesre engedményezte.

A felperessel szemben a végrehajtási eljárás 2020. augusztus 26. napján kiállított végrehajtási záradékkal indult
meg. A záradék kibocsátására irányuló kérelem joghatályosan 2019. július 23. napján került benyújtásra.

A Budakörnyéki Járásbíróság megállapította, hogy a 2019. július 23. napján benyújtott záradék kibocsátása iránti kérelem az elévülési idő megszakítására már nem volt alkalmas. A követelés elévülésével egyidejűleg a Vht. 57. § (1) bekezdése alapján a végrehajtási jog is elévült.

Mivel a fentiek szerint a felperessel szemben fennálló követelés és a végrehajtási jog a végrehajtás megindulása előtt elévült, a bíróság a felperessel szemben folyamatban lévő végrehajtást megszüntette, és kötelezte az alperesi végrehajtást kérőt a végrehajtási költség megfizetésére, amelynek összegét a bíróság a végrehajtó nyilatkozata alapján állapította meg. Az eljáró bíróság kötelezte továbbá pervesztes alperest as perköltség és az eljárási illeték megfizetésére is.

Ezen elsőfokú döntés a pervesztes alperesi pénzintézet fellebbezésének hiánya okán 2021. szeptember 6-án jogerőre emelkedett.

Adóst a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.