OTP/OTP Faktoring végrehajtás megszüntetése 6.P.20.211/2022/20. Bukliné dr. Vámos Csilla

A Pécsi Járásbíróság ítéletével megszüntette a végrehajtást az OTP Faktoring Zrt. alperes ellen végrehajtás megszüntetése iránt indult perében.

A felperes, valamint az alperesi jogelőd az OTP Jelzálogbank Zrt. 2007-ben közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződést kötöttek 5.600.000,-forint devizában nyilvántartott kölcsönre. A kölcsönszerződést az alperesi jogelőd bank a nagyösszegű hátralékos tartozás miatt 2010-ben közjegyzői okirattal felmondta. A felmondást 2011-ben az OTP Bank Nyrt. visszavonta tekintettel arra, hogy adós a felmondáshoz vezető okot megszüntette. Felek között 2013-ban magánokirati formában kölcsönszerződés módosítás gyűjtőszámla kölcsönszerződés – hitel folyósítása céljából elnevezésű szerződésmódosítás jött létre, közjegyzői okiratba foglalt az adós egyoldalú tartozást elismerő nyilatkozatával. A felperes azonban fizetési kötelezettségének nem tett eleget, ezért az OTP Bank Nyrt, mint a kölcsönszerződést közjegyzői okiratba foglaltan 2015. november 26. napján azonnali hatállyal felmondta.

A felperes ezt követően 2016-ban keresetet terjesztett elő a Pécsi Törvényszéken az alperesi jogelőd és az alperes ellen a fenti kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítása iránt. Az eljárás több szünetelést követően 2021. március 10. napján ipso iure a törvény erejénél fogva megszűnt.

Számos sikeretelen egyeztetési kísérlet után végül alperes végrehajtási záradék kibocsátása (és jogutódlás megállapítása) iránti kérelmet terjesztett elő eljáró közjegyzőnél, mely okirat alapján indult végrehajtási eljrás a felperessel szemben 2021. december 9. napján 15.611.472,-forint végrehajtási ügyértékkel.

A felperes keresetében kérte, hogy a bíróság a vele szemben folyamatban levő végrehajtási eljárást szüntesse meg, figyelemmel arra, hogy a végrehajthatóság elévült.

Az alperes érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, hivatkozott arra, hogy a felek között folyamatban volt peres eljárás az elévülést megszakította.

A bíróság a keresetet megalapozottnak találta és az elévülés kérdésében a felperes jogi álláspontját tartotta megalapozottnak. A felek által előadott tények és becsatolt okiratok alapján megállapította, hogy az elévülés kezdő napja 2015. december 11., ekkor a követelés végrehajtási úton történő érvényre juttatásának valamennyi feltétele bekövetkezett. Ezt követően az első végrehajtási cselekmény csak a 2021. november 4. napján előterjesztett végrehajtás elrendelése iránti kérelem volt, azonban ekkorra a végrehajtási jog az öt éves elévülési időre tekintettel már elévült, méghozzá 2020. december 10. napján.

Erre tekintettel a bíróság a végrehajtási eljárást megszüntette.

Az ítélet letölthető ITT – 6.P.20.211/2022/20. Bukliné dr. Vámos Csilla

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak. Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.
A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.


Amennyiben Ön eseti megjelenés, napi hír keretében és/vagy állandó megjelenésben szeretne az ÜgyvédSikerek – HitelSikerek.hu oldalon szerepelni kérjük az alábbi űrlap kitöltésével jelezze azt számunkra, hogy tájékoztatni tudjuk a megjelenésre vonatkozó információkról.
A megjelentetés lehetősége a jogász szakma képviselőire vonatkozik, beleértve a civil szervezeteket is (adószámmal rendelkezők).