Pesti Hitel Zrt. végrehajtás megszüntetése rész- és közbenső ítélet Pfv.VIII.20.553.2021.8. jogerős

A Kúria (VIII.) tanácsa rész- és közbenső ítéletben megszüntette az adós elleni végrehajtási eljárást és az elszámolást visszahelyezte új, elsőfokú eljárásba. Az ítélet jogerős.

Felperes adós és alperes hitelkiváltás és szabad felhasználás céljából, önálló zálogjog bejegyzéssel svájci frank alapú kölcsönszerződést kötöttek. Alperes a szerződés 2012-ben azonnali hatállyal felmondta és a közjegyzői okirat záradékolása útján az adóssal szemben végrehajtást kezdeményezett.

Felperes keresetében kérte a végrehajtás megszüntetését, hivatkozva az árfolymkockázatról való tájékoztatás elégtelenségére, mely tisztességtelen feltétel a szerződés érvénytelenségét okozza, továbbá kérte jogkövetkezményként a benyújtott számítás alapján az elszámolás rendezésének megítélését is. Alperes a kereset elutasítását kérte.

Az elsőfokon eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság a felperes keresetét elutasította. Álláspontja szerint a kölcsönt nyújtó árfolyamkockázatról való tájékoztatása megfelelt a követelményeknek, ezért az nem tisztességtelen.

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, mivel a tájékoztatást maga is megfelelőnek találta. Ítélete szerint az árfolyamkockázat alakulása rendkívül sok közgazdasági tényező függvénye, ezért a Pesti Hitel Zrt-nek nem kellett ezek mindegyikéről tájékoztatást nyújtania az adósnak.

Felperes adós felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúria felé, hivatkozva hazai és európai szabályozások vonatkozó rendelkezéseire. Alperes ellenkérelmet nem terjesztett elő.

A Kúria döntése szerint a felülvizsgálat kérelem részben megalapozott volt. A Kúria vizsgálata és döntése csak olyan körben lehetséges, mely az első- és másodfokú eljárásnak tárgya volt. Így a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott szabályozások megsértésének egy részének vizsgálatára nem volt jogköre, azonban az árfolyamkockázatot az adósra terhelő szerződési kikötés tisztességtelenségének vizsgálatára igen és e körben a megállapította, hogy a jogerős ítélet jogszabálysértő.

Eljárásában az érvénytelenséget megállapíthatónak találta és a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte. Mivel felperesnek a jogkövetkezmény levonására vonatkozóan is volt kereseti kérelme, ezért a kölcsönszerződés érvénytelenségéről közbenső ítéletben foglalt állást. Az érvénytelenség jogkövetkezményében az eljáró bíróságok nem folytattak bizonyítási eljárást és az a felülvizsgálati eljárásban nem is pótolható, ezért a Kúria az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.