Raiffeisen/MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. keresete elutasítva

A Székesfehérvári Járásbíróság elutasította a Magyar Követeléskezelő Zrt . (MKK) keresetét.

A szerződésből eredő követelést a Raiffeisen Banktól első alkalommal a Díjbeszedő Faktorház szerezte meg, majd 2014-ben engedményezési szerződéssel lépett helyébe az MKK.

Az engedményezést és a szerződésátruházást a Ptk. megkülönbözteti, így az alperesi érveléssel a bíróság egyetértett, hogy az engedményezéssel az MKK Zrt. nem válhatott a kölcsönszerződés alanyává, csak az átruházott követelést szerezte meg, tehát jogalakító kereset előterjesztésére nem jogosult.

A bíróság megállapította, hogy a szerződéshez tartozó árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás is elégtelen, ezért ezen kikötés tisztességtelensége miatt a teljes szerződés érvénytelen.

Mivel a felperes MKK Zrt. nem jogosult jogalakító kereset előterjesztésére ennélfogva jogkövetkezmény előterjesztésére sincs lehetősége, illetve másodlagos keresetét nem is tartotta fenn, a bíróság az érvénytelen
szerződésre alapított igény teljesítésére irányuló felperesi keresetet elutasította. .

Az adós képviseletét dr. Várhelyi Tamás ügyvéd látta el.
e-mail: drvarhelyi@fmuk.hu; mobil: 06209345466

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
A HitelSikerek nem végez tanácsadást, sem közvetítést!
A HitelSikerek csoport ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
!
Bővebben ITT: A HitelSikerek védelmében