Raiffeisen/Q13 Pénzügyi Zrt. kereset elutasítás, 1.P.20.020/2022/35. jogerős, Bukliné dr. Vámos Csilla

A Komlói Járásbíróság a Q13 Pénzügyi Zrt. keresetét elutasította. Az ítélet jogerős.

Adós és a felperesi jogelőd Raiffeisen Bank Zrt. 2008-ban ingatlanvásárlási céllal, deviza alapú kölcsönszerződést kötött. A kölcsön összege 8,5 millió Ft volt. A szerződést több alkalommal módosították, végül a hitelező 2013-ban felmondta azt és a felmondásban közöltek alapján az alperes tartozását 14.325.653,87,- forintban jelölte meg. Adós 2013-ban az ingatlanból kiköltözött és nem használja azóta sem, valamint a 2013-2014. években több ízben tett kísérletet a perbeli szerződéssel kapcsolatos – bankkal közös – megoldásra, eredménytelenül. 2016-ban a felperesi jogelőd a felperesre a Q13 Pénzügyi Zrt-re engedményezte a perbeli kölcsönszerződésből eredő jogokat.

A felperes keresetében kérte az alperest több, mint 18 millió forint megfizetésére való kötelezésre. A felperes pernyertességének előmozdítása érdekében a Raiffeisen Bank Zrt beavatkozóként csatlakozott a perhez. Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte.

A bíróság a semmisségi kifogás elbírálásakor úgy foglalt állást az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás megfelelősége körében, hogy az nem elégítette ki az elvárt tájékoztatást. Az árfolyamkockázat mibenlétének magyarázata, e mechanizmusnak a fogyasztó fizetési kötelezettségére gyakorolt hatásának feltárása nem történt meg, továbbá nem történt tájékoztatás és figyelemfelhívás abban a körben sem, hogy az árfolyam fogyasztó szempontjából kedvezőtlen változása akár azzal a következménnyel járhat, hogy jelentősen megemelheti a fizetési kötelezettségeit, azaz gazdaságilag jelentősen kedvezőtlen helyzetbe hozza.

A semmisség általános jogkövetkezménye, hogy ilyen ügyletre nem lehet jogot alapítani, ezért a bíróság a felperesi keresetet, mint alaptalant elutasította. Az ítélet jogerős.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 1.P.20.020/2022/35. jogerős, Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.