Budapest Autó és a Kúria

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság ítélete a jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelemmel érintett részében hatályában fenntartotta az alábbiak szerint.

A 2008-as autóvásárlási hitelszerződést a finanszírozó bank 2013-ban felmondta és több, mint 7 millió forint megfizetésére szólította fel a felperes adóst. Az elsőfokon eljáró Fővárosi Bíróság ítéletével kötelezte a felperest, hogy fizessen meg hozzávetőlegesen 6,5 millió forintot az alperes bank jogutódja (Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt.) részére. Adósi jogi képviselő fellebbezése folytán a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú ítéletnek a 6,5 millió forint és az utána járó késedelmi kamat címen megítélt fizetési kötelezettségre vonatkozó részét hatályon kívül helyezte továbbá az elsőfokú eljárásban a bank által benyújtott viszontkeresetet vonatkozó részeiben elutasította.

Az alperes bank jogi képviselő felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúria felé miszerint a jogerős ítéletet kérte hatályon kívül helyezni illetve az elsőfokú, számára kedvező döntést helybenhagyni, egyúttal kérte a másodfokú bíróságot utasítani új eljárásra és határozat hozatalára. Kérelmében arra hivatkozott, hogy a jogerős ítélet az Alkotmány és adott MNB rendelet előírásaiba ütköző, ezért jogszabálysértő.

A felperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában való fenntartását kérte.

A Kúria az eljárásban megállapította, hogy a kérelemben hivatkozott indokok alapján a jogerős ítélet nem jogszabálysérő, ezért azt hatályában fenntartotta.

Az adóst dr. Bárdos Gergely ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: +36 70 284 6978; iroda@bgui.hu

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.