Egy Lombard lízing szerződés érvénytelen. Ismét.

Jelen ügy már két alkalommal első és két alkalommal másodfokon is megjárta a szegedi bíróságokat, mire a Szegedi Ítélőtábla végül közbenső ítéletben meghozta a döntést, mely kimondta a perbeli deviza alapú lízingszerződés érvénytelenségét.

A megelőző ítéletek és azok indokolásai is nagyon jól mutatják, mennyi küzdelem volt ezzel az üggyel. Az adósi képviselő sziszifuszi küzdelmet folytatott, de végül sikerre vitte az ügyet.

A per 2017. októberében indult a régi Pp. hatálya alatt. Kétszer volt első- és kétszer másodfokon, míg végül a Szegedi Ítélőtábla közbenső ítéletben kimondta a szerződés érvénytelenségét.

A legelőször eljáró Szegedi Törvényszék, mint elsőfokú bíróság lényegében arra hivatkozva utasította el a keresetet 2018. októberében, hogy a felperesi alapítvány nem fogyasztó, a szerződés pedig nem fogyasztási szerződés. Ezt megfellebbezve a Szegedi Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokon eljárt bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezte azzal, hogy kimondta, hogy a felperesi alapítvány fogyasztó, a szerződés pedig fogyasztói szerződés.

A megismételt elsőfokú eljárás eredményeképpen a Szegedi Törvényszék immár az Ítélőtábla által kiadott kritériumok alapján vizsgálta a szerződést és az eredmény ismét elutasítás lett olyan indokokkal, melyek a tárgyban időközben született EUB és Kúriai ítéleteket/határozatokat nem vették figyelembe. Adósi képviselet ezt a döntést is megfellebbezte, melynek a Szegedi Ítélőtábla közbenső ítélet formájában helyt adott, kimondva a megkötött devizaszerződés érvénytelenségét, kiemelten a tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt, azonban a törzskönyv kiadása és az összegszerűség tekintetében további eljárásra kötelezte a Törvényszéket.

Adóst a perben a dr. Veres István ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: iroda@drveres.hu; 06 30 255 0545; weboldal

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.