Ella/AXA/OTP Bank közbenső ítélet 3.Pf.20.507/2021/9/II. jogerős

A Fővárosi Ítélőtábla közbenső ítéletében kimondta a perbeli szerződés érvénytelenségét. A döntés jogerős.

A felperes adósok és az Ella Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. között 2007-ben deviza alapú, önálló zálogjoggal biztosított kölcsönszerződés jött létre.

A felperesek az AXA Bank Europe SA alperessel szemben előterjesztett keresetükben kérték annak megállapítását, hogy az alperesi jogelőd (Ella Bank Zrt.) és a felperesek között létrejött kölcsönszerződés adott pontjainak tisztességtelensége folytán érvénytelen. Az érvénytelenség jogkövetkezményeként kérték a szerződés érvényessé nyilvánítását a szerződés tisztességtelen feltételeinek mellőzésével és annak megállapításával, hogy a felperesek tőketartozása a benyújtott számítások alapján kiszámított forintösszeg. Alperesek a kereset elutasítását kérték.

Az elsőfokon eljáró bíróság a felperesek keresetét elutasította. Indokolása szerint a felperesi kérlemeben foglalt szerződéses kikötések tisztességtelensége nem állapítható meg.

Az elsőfokú ítélettel szemben a felperes terjesztett elő fellebbezést, az alperes az ítélet helybenhagyását kérte. Az ítélőtábla megállapítása szerint a felperesi fellebezés alapos volt.

Döntésnek indokolása szerint az elsőfokú bíróság okszerűtlen jogi következtetéssel utasította el a teljes árfolyamkockázat viselésére és a kezelési költségre vonatkozó szerződési feltétel tisztességtelenségének megállapítására irányuló kereseti kérelmet.

Az ítélőtábla az árfolyamkockázat tisztességtelenségének vizsgálata során az 93/13/EGK irányelv és az azt értelmező Európai bíróság (EUB) ítélkezési gyakorlatából (C-51/17., C-227/18., C-186/16., C-26/13., C-126/17., C-212/20., [C-776/19-C-782/19. egyesített ügyek]) továbbá 2/2014. PJE határozatból indult ki és végkövetkeztetésként megállapította, hogy a perbeli szerződésnek az árfolymkockázat korlátlan viselésére vonatkozó rendelkezései tisztességtelenek, amely az egész szerződés érvénytelenségét okozza.

Az ítélőtábla a kezelési költségről szóló kikötést illetően sem értett egyet az elsőfokú bíróság döntésével. Ennek a feltételnek a tisztességtelenségét az EUB C-621/17. számú ítélete alapján vizsgálta és ebből levezetve az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatva a kezelési költségról szóló szerződési feltételek tisztességtelenségét is megállapította.

Az érvénytelenség jogkövekezményének levonása és a felek közötti elszámolás érdekében további eljárásra lesz szükség.

Adóst a perben az 1000. számú Ügyvédi Irodadr. Dantesz Péter ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: 06 1 212 2174; 06 30 825 4835; 06 30 201 9374; ezres@t-online.hu

Az ítélet letölthető ITT – 3.Pf.20.507/2021/9/II. – dr. Dantesz Péter

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.