ELLA, AXA, OTP Faktoring, önálló zálogjog törlése, 35.P.21.433/2021/6.

A Fővárosi Törvényszék ítéletében tűrésre kötelezte az alperes OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt-t a perbeli kölcsönszerződés zálogaként szereplő ingatlanokra bejegyzett önálló zálogjog törlése tekintetében. Az ítélet nem jogerős.

A felperes adósok kérelmére a Pécsi Törvényszék már 2020. október 01. napján kelt jogerős ítéletében megállapította, hogy a végrehajthatóság elévült, melyet követően levélben kérték felperesek alperest a törlési engedély kiadására, amit alperes visszautasított arra hivatkozva, hogy a követelés nem évült el.

Felperes adósok 2007-ben kölcsön- és önálló zálogjogot alapító szerződést kötöttek az ELLA Első Lakáshitel Zrt-vel (az ELLA Első Lakáshitel Zrt. jogutódja az AXA Kereskedelmi Bank Zrt., annak jogutódja AXA Bank Europe SA.)

2013-ban a kölcsönadó közjegyzői okiratba foglaltan a szerződést megszüntette és a tartozást egyösszegben lejárttá tette, melynek értelmében a követelés 2013. június 14. napján vált esedékessé. A követelés többszöri jogutódlást
követően az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt-re került engedményezésre, aki 2019. január 11. napján terjesztett elő végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelmet.

A Fővárosi Törvényszék jelen ítéletében megállapította, hogy felperes adósok eredménytelenül kisérelték meg a törlési eljáráshoz szükséges nyilatkozat beszerzését, ezért a törlési per indítására jogosultak voltak.

A bíróság vizsgálata szerint az önálló zálogjogot alapító szerződés elévülése okán a zálogjog törlésének van helye, melynek kapcsán hivatkozik a bírói gyakorlatra a Kúria BH.2014.151. számon közzétett eseti döntése kapcsán is, ahol egyértelmű abban, hogy az önálló zálogszerződés felmondását rögzítő közjegyzői okirattal az végrehajthatóvá válik, mely körülményre és a rPtk. 327. § (3) bekezdésére tekintettel az elévülést már csak végrehajtási cselekmény szakítja meg.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.