ELLA/AXA/OTP/OTP Faktoring végrehajtás megszüntetése 9.P.21.631/2021/22. jogerős dr. Némethi Gábor

A Budai Központi Kerületi Bíróság az adós felperesnek az OTP Faktoring Zrt. alperes ellen végrehajtás megszüntetése iránt indított perében a végrehajtást megszüntette. Az ítélet jogerős.

A felperes mint adós és további két zálogkötelezett az ELLA Első Lakáshitel Zrt., mint hitelezővel közjegyzői okiratba foglalt önálló zálogjoggal biztosított kölcsönszerződést kötöttek 2007-ben.

Az ELLA Első Lakáshitel Zrt. neve 2008. július 10-től AXA Kereskedelmi Bank Zrt.-re változott, ami 2008. december 31. napjával beolvadt az AXA Bank Europe SA-ba.

Az AXA Bank Europe SA. 2013-ban felmondta a kölcsönszerződést.

Az AXA Bank Europe SA szerződésállományát átruházta az OTP Bank Nyrt-re. Az OTP Bank Nyrt. követelését 2016. november 1. hatállyal engedményezte az alperesre.

Az alperesi jogelőd 2020-ban végrehajtás elrendelése iránti kérelmet terjesztett elő a felperessel szemben. Röviddel ezt követően adott közjegyző jogerős végzésével megállapította, hogy alperes a követelés jogosultjának jogutódja. Felperes adós keresetében kérte a végrehajtás megszüntetését, alperes pedig az eljárás megszüntetését.

A bíróság az alperes az eljárás megszüntetésére irányuló kérelmét elutasította, felperes kérelmét pedig a végrehajtani kívánt követelés, illetve a végrehajtási jog elévülése kapcsán vizsgálta. E körben megállapította, hogy az elévülés kezdetétől az alperes nem igazolt és nem is hivatkozott olyan végrehajtási cselekményre, ami a végrehajtási jog elévülését megszakította volna ennél fogva a végrehajtási jog 2018. március 22-én elévült. Az alperes a felperessel szemben az elévülés bekövetkeztét követően, 2020. november 23-án kérte a végrehajtási záradék kiállítását a közjegyzői okirat alapján fennálló tartozás tekintetében, ezért a végrehajtás megszüntetésének volt helye.

Adóst a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Az ítélet letölthető ITT – 9.P.21.631/2021/22. OTP Faktoring vh.megszünt. dr. Némethi Gábor

9.P.21.631/2021/22. jogerősítő végzés

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.