Ella Bank/OTP Faktoring végrehajtás megszüntetése

A Szigetszentmiklósi Járásbíróság ítéletével megszüntette a végrehajtási eljárást elévülés miatt.

A 2008-as Ella Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt. és adós között létrejött szerződést a bank jogutódja az AXA bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe 2012-ben felmondta. A felmondásról szóló értesítés „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a feladóhoz. A felmondást követően 2016-ban az AXA a tejes üzletágát és állományát átruházta az OTP Bank Nyrt-re, melyről értesítést küldött az adós számára és ezt követően 2019-ben a követelés tekintetében végrehajtási záradék kiállítását kérte a közjegyzőtől. Az adós 2019 végén ez ellen a végrehajtási eljárás ellen terjesztett elő keresetet hivatkozva arra, hogy a követelés elévült.

A bíróság indokolásában levezette, hogy a perbeli esetben a követelés elévülése 2012. április 4. napján kezdősőtt és bár az engedményezésről szóló értesítés 2016. november 1 napon kelt az elévülést mégsem szakítja meg, mert az nem tekinthető végrehajtási cselekménynek.

Az időközben hatályba lépő DH törvények kapcsán az elévülés nyugvása állt be, de még ezen időszakok figyelembevételével is megállapítható lett, hogy a követelés 2018. szeptember 17-én bekövetkezett, tehát a követelés már a végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem benyújtását megelőzően elévült, ami a végrehajtás megszüntetését eredményezi.

Adóst a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.drnemethi@gmail.com, 06 1 2021659
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.