Ella Bank szerződéses kikötése semmis

A Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, mely az Ella Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt., önálló zálogjoggal biztosított, részben devizahitel kiváltási célú kölcsönszerződésének, adott kikötéséről megállapította, hogy érvénytelen, és azon túlmenően a keresetet elutasította.

A semmisnek ítélet szerződéses rendelkezés így hangzik: „A hitelező jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az adós vagy a zálogkötelezett a jelen okiratba foglalt szerződések alapján fennálló kötelezettségét megszegi, avagy az őket e jogviszonyokban jogszabály vagy az üzletszabályzat, illetőleg hirdetmény szerint terhelő valamelyik kötelezettségüknek nem tesznek eleget”

A másodfokú bíróság álláspontja szerint az európai bíróság C-415/11. számú Aziz ügyben kidolgozott u.n. „tisztességtelenségi teszt” keretében is vizsgálni kellett a szerződéses rendelkezést, vagyis, hogy a kikötés kiejtésével mi lett volna (mennyiben kedvezőbb, illetve hátrányosabb a fogyasztóra nézve):

  • az irányadó jogszabályi rendelkezések alapján a szerződés tartalma;
  • az esetleges eltérés ellentétes-e a jóhiszeműség követelményével,
  • olyan tartalmú-e az eltérés, amit egyedi megtárgyalás esetén a fogyasztó valószínűsíthetően nem fogadott volna el;
  • a kikötés előidézhet-e a fogyasztó oldalán tényleges és jelentős hátrányt, azt a nemzeti jog szabályai nem orvosolják-e.

Megállapította, hogy a fentiek vizsgálata alapján a Ptk. 525. §-a lenne az irányadó, amely az azonnali hatályú felmondást csak az adós súlyos szerződésszegése esetére teszi lehetővé. A szerződéses rendelkezés azonban további felmondási jogot biztosít a bank részére, ami azt jelenti, hogy bármely szerződéses rendelkezés megszegése esetén élhet az azonnali hatályú felmondással és ez a „kiszélesített” jogosultság a felek közti jogviszonyban a fogyasztó hátrányát keletkezteti.

„A fogyasztó hátrányára a Ptk. diszpozitív szabályaitól eltérő kikötés azért bontja meg a szerződéses egyensúlyt, mert nem ad lehetőséget a fogyasztónak arra, hogy a felmondás okát a bank felhívására az abban megjelölt megfelelő határidő alatt elhárítsa, mivel a támadott kikötés értelmében az adós bármilyen kötelezettségszegése önmagában megnyitja a bank azonnali hatályú felmondási jogát, ami a teljes tartozás azonnali esedékességét eredményezi. Ezen körülmény pedig ténylegesen hátrányos helyzetet idéz elő a fogyasztó oldalán.” (16.Gf.40.049/2020/8. [16])

A bíróság tehát – figyelembe véve a magasabb rendű bíróság ítéletét is – megállapította, hogy a kölcsönszerződés vitatott pontja a Ptk. 209. § (1) bekezdése szerinti tisztességtelen.

Adóst a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.drnemethi@gmail.com, 06 1 2021659
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.