Inter-Európa Bank/MKK végrehajtás megszüntetése, 3.P.51.317/2022/15-I., Bukliné dr. Vámos Csilla

A Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéletével megszüntette a végrehajtási eljárást az adós felperes által a MKK Magyar Követeléskezelő alperes ellen indított perében.

Felperes adós és alperesi jogelőd az Inter-Európa Bank Nyrt. között 2007-ben létrejött közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződést kötöttek, mely ügyletből eredő követelésre alapozva alperes végrehajtási eljárást indított 2020-ban.

Felperes a Vht. 41. §-a szerinti eljárás lefolytatását kezdeményezte az ügyben eljáró végrehajtó előtt, hivatkozva a követelés elévülésére, mely végrehajtói felhívásra alperes 2022. májusban kelt levelében vitatta, hogy a követelés végrehajthatósága elévült volna. Alperes az eljárásban elismerést nem tett, így nem vitásan okot adott a perre.

Felperes keresetében a végrehajtási eljárás megszüntetését kérte a végrehajtási jog elévülésére hivatkozva, alperes érdemi ellenkérelmében a felperesi követelésben foglaltak fennálltát, azaz a végrehajtási jog elévülését nem vitatta, azonban kiemelte, hogy a végrehajtási eljárás során nem volt módja érdemben nyilatkozni a felperesi állításra az elévülés kapcsán.

A bíróság a keresetet alaposnak találta és miután alperes a felperesi kereseti követelést elismerte a bíróság a végrehajtási eljárást megszüntette továbbá a bíróság az ítéletet fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajthatónak nyilvánította.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 3.P.51.317/2022/15-I., Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.