K&H Autófinanszírozó Zrt. keresete elutasítva

A K&H Autófinanszírozó Zrt. majd a Reg-Finance Zrt. mint engedményes keresete elsőfokon elutasításra került, melyet a másodfokon eljáró Kecskeméti Törvényszék bírósága helybenhagyott.

A 2007-ben kötött gépjárművásárlási lízingszerződésről a bíróság megállapította

„Nem megfelelő az a tájékoztatás, amikor a pénzügyi intézmény az erről szóló rendelkezéseket a szerződésben több helyütt úgy helyezi el, hogy az ügyfélnek azokat összeolvasva, együttesen értelmezve kell az ügyletben rejlő kockázatot felismernie és felmérnie. Jelen esetben azonban az egyedi szerződés és a hozzá tartozó általános szerződési feltételek rendelkezései nem egy helyen, hanem több részletben utalnak arra, hogy az ügylet deviza alapú. Emellett a szerződés nem tartalmazza, hogy az ügyletben árfolyamkockázat rejlik, ennek nincs felső határa, illetve a kummulatív és a törlesztőrészletre gyakorolt hatás sem ismerhető fel benne. Mindezek alapján az elsőfokú bíróság helytállóan foglalt állást abban a tekintetben, hogy a felperes jogelődje által alkalmazott árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás nem felel meg az ebben a körben kialakult gyakorlatnak és európai uniós követelményeknek és ezért ez a teljes szerződés érvénytelenségét eredményezi, amelynek általános jogkövetkezményeként a kereset elutasításra kellett hogy sor kerüljön.” (Ítélet [16])

Adóst a perben dr. Csitos Eszter ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: csitoseszter@gmail.com