Kúriai közbenső ítélet Budapest Bank szerződésének érvénytelenségéről

A Kúria a másodfokú bírósággal egyezően úgy ítélte meg, hogy a perbeli szerződés megkötését több nappal megelőzően a felperesek által aláírt kockázatfeltáró nyilatkozat tartalma és a szerződésben foglalt tájékoztatás nem felel meg a megfelelő tartalmú tájékoztatással szembeni elvárásoknak, így a Kúria a jogerős másodfokú, Fővárosi Ítélőtábla által hozott közbenső ítéletet hatályában fenntartotta, mely szerint a perbeli kölcsönszerződés egésze érvénytelen. További jogorvoslatnak helye nincs.

2007. július 9-én a felperesek, mint adósok az alperessel, mint hitelezővel közjegyzői okiratba
foglalt életbiztosítással kombinált lakossági jelzálog kölcsönszerződést kötöttek, melyben kikötötték azt is, hogy az árfolyamkockázatból eredően az adósok a bankkal szemben igényt nem érvényesíthetnek.

A felperesek módosított keresetükben elsődlegesen a szerződés érvénytelenségének megállapítását kérték és az árfolyamkockázatot telepítő szerződéses rendelkezések körében úgy nyilatkoztak, hogy azoknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) 209. § (1) bekezdése szerinti tisztességtelensége miatt az egész szerződés érvénytelen.

Az elsőfokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék ítéletével a keresetet elutasította. Megítélése szerint a felperesek világos tájékoztatást kaptak arról, hogy a devizaalapú kölcsönszerződés aláírásával bizonyos mértékű
árfolyamkockázatot vállalnak, amely gazdaságilag nehezen viselhetővé válhat.

A felperesek fellebbezése folytán eljáró Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság közbenső ítéletével az elsőfokú
bíróság ítéletének az érvénytelenség megállapítása iránti keresetet elutasító részét megváltoztatta és megállapította, hogy a perbeli kölcsönszerződés érvénytelen.

A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és e körben az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította.
A fellebbezés indokaira tekintettel azt állapította meg: „az alperes által az árfolyamkockázat körében adott tájékoztatás – különösen a szóban kapott tájékoztatásra és a szerződés egyéb rendelkezéseire tekintettel – nem felelt meg az EUB C-186/16., C-51/17. számú ítéletében és a 2/2014. PJE határozatban megfogalmazott azon követelményeknek, miszerint a tájékoztatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy a fogyasztó értékelni tudja a feltétel pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is. A szerződés rendelkezéseiből mindösszesen annyi következhet, hogy a fizetési kötelezettség függ a devizaárfolyam alakulásától, de nem állapítható meg abból, hogy a fogyasztókra hátrányos árfolyamváltozásnak, valamint az ebből adódó többletfizetési kötelezettségnek felső határa nincs, az korlátlan, és nem tűnik ki az sem, hogy az árfolyamváltozásból eredően a törlesztőrészlet akár jelentősen is megemelkedhet, hogy az árfolyamváltozás lehetősége valós.”

A másodfokú bíróság leszögezte, hogy a Budapest Bank Zrt által az árfolyamkockázatról adott tájékoztatás
nem világos és nem érthető, így az rPtk. 209. § (1) bekezdése alapján tisztességtelen, ami a perbeli kölcsönszerződés egészének érvénytelenségét eredményezi.

Az alperes pénzintézet felülvizsgálati kérelemére eljáró Kúria a másodfokú ítélettel értett egyet és a szerződést az árfolyamkockázat feltárásának hiányosságai okán érvénytelennek nyilvánította.

Adóst a perben dr. Madari Tibor ügyvéd képviselte:

Ide kattintva elérhető az ügyvéd weboldala
1027 Budapest Frankel Leo u. 5. mfsz. 2.dr. Madari Tibor ügyvéd
iroda //kukac// madari.hu
+36 1 3360 516

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.