Lombard kereset elutasítás másodfokon jogerősen

A Nyíregyházi Törvényszék az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és elutasította a Lombard Lízing Zrt. keresetét. Az ítélet jogerős.

A 2007-es gépjármű vásárláshoz nyújtott kölcsönhöz kapcsolódó szerződést a finanszírozó 2012-ben felmondta. A szerződéshez kapcsolódó követelése érvényesítése érdekében fizetési meghagyást bocsátott ki az adós felé, mely az ellentmondás következtében perré alakult.

Az elsőfokon eljáró bíróság az alperes adós jogi képviselőjének ellenkérelmében hivatkozottak ellenére az árfolyamkockázatról való tájékoztatásra vonatkozó a pénzügyi szolgáltatót terhelő kötelezettségeknek való megfelelést rendben találta, ezért a felperes Lombard Lízing Zrt. keresetét helyben hagyta és mivel alperes a követelés összegét vitató állításokat nem közölt, ezért kötelezte az adóst az összességében 2 millió forint körüli összeg megfizetésére.

Az elsőfokú bíróság meglátása szerint a perbeli dokumentumok egy általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó számára is világosan és érthetően tartalmaznak tájékoztatást arra nézve, hogy az árfolyamkockázat korlátozás nélkül és kizárólag őt terheli és hogy az árfolyam rá nézve kedvezőtlen változásának nincs felső határa.

Ezzel a szemben a másodfokon eljáró bíróság ítéletében kiemelten megállapította: „Az alperes a tájékoztatás iratellenes, nem megfelelő volta miatt a kölcsönszerződés tisztességtelenségét megalapozottan állította, figyelemmel a bírói gyakorlatra.” Indokolásában kitér arra, hogy a kölcsönügylethez nem tartozott külön a kockázatfeltárásól szóló nyilatkozat valamint, hogy a tanú vallomása, – aki az ügyletre nem emlékezett – nem volt értékelhető és az üzletszabályzat rendelkezései sem egyértelműsítették az elvárt tájékoztatást, továbbá nem volt elfogadható az sem, hogy az üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései több, különböző helyen, nem áttekinthető szerkezetben homályos megfogalmazással kerültek feltüntetésre.

Mindezek alapján az elsőfokú bíróság álláspontjával ellentétesen a feljebbviteli bíróság által megállapítást nyert, hogy az árfolyamkockázatról való tájékoztatás elégelentelnsége miatt az ehhez köthető szerződéses kikötések tisztességtelenek, mely a teljes szerződés érvénytelenségét eredményezi, ami a kereset elutasításával járt.

További Lombard elleni perekben hivatkozható ítéletek: ITT

Az adóst a perben dr. Taraszovics Ilona ügyvéd képviselte.
Elérhetőségei: +36 42 400 285, +36 30 953 0862; drtaraszovics@t-online.hu

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.