OTP Faktoring, végrehajtás, elévülés, 12.P.20.255/2021/14.

Az elsőfokon eljáró Budakörnyéki Járásbíróság ítéletében felperes adóssal szemben alperes pénzintézet által kezdeményezett végrehajtási eljárást megszüntette és megállapította a követelés bírósági úton és/vagy végrehajtási eljárásban történő érvényesíthetőségének elévülését. Az ítélet nem jogerős.

A felperes mint adós 2008. június 12. napján, közjegyzői okiratba foglaltan kölcsönszerződést kötött az OTP Bank Nyrt. által képviselt OTP Jelzálogbank Zrt-vel mint hitelezővel.
A hitelező a szerződést 2012. június 25-én felmondta azonnali hatállyal, közjegyzői okiratba foglalva, 15 napos teljesítési határidővel. Ezen felmondás a felperes részére 2012. július 11. napján került kézbesítésre, így az abban megszabott teljesítési határidő 2012. július 26. napján járt le.

A felperessel szemben a végrehajtási eljárás 2020. augusztus 26. napján kiállított végrehajtási záradékkal indult
meg.

A Budakörnyéki Járásbíróság megállapította, hogy alperes záradék kibocsátása iránti kérelme az elévülési idő megszakítására már nem volt alkalmas, a követelés végrehajthatósága ekkor már elévült. A követelés elévülésével egyidejűleg a Vht. 57. § (1) bekezdése alapján a végrehajtási jog is elévült.

Felek között vitás volt a törvényileg előírt elszámolási időszak alatti elévülési idő nyugvásának kérdése illetve annak hatása az elévülési időre. Ugyanakkor az alperes az ő számítási módja szerint is elévülési időn túl nyújtotta be a végrehajtás iránti kérelmet, ezért a nyugvás tekintetében felmerült jogvitának a perben érdemi jelentősége nincs.
A perben annak van jelentősége, hogy volt-e olyan, a Ptk. 327. § (3) bekezdése szerinti végrehajtási cselekmény, amely az elévülést megszakította volna. Az alperes egyetlen ilyenre sem hivatkozott a felperesi előadással szemben.

Mivel a fentiek szerint a felperessel szemben fennálló követelés és a végrehajtási jog a végrehajtás megindulása előtt elévült, a bíróság a felperessel szemben folyamatban lévő végrehajtást megszüntette, és kötelezte az alperesi végrehajtást kérőt a végrehajtási költség megfizetésére, amelynek összegét a bíróság a végrehajtó nyilatkozata alapján állapította meg. Az eljáró bíróság kötelezte továbbá pervesztes alperest a perköltség és az eljárási illeték megfizetésére is.

Adóst a perben dr. Némethi Gábor ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com
Weboldal: Némethi Ügyvédi Iroda

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.