Takarékbank/Santander-Casper szerződés érvénytelen 20.Gf.40.131/2022/4-II., jogerős, dr. Madari Tibor

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság közbenső ítéletét helybenhagyta, mely a szerződés érvénytelenségét állapította meg. Az ítélet jogerős.

Felperes 2008-ban az alperes jogelődjével deviza alapú kölcsönszerződést kötött. A kölcsön összege 15.000.000 forintnak a folyósítás időpontjában érvényes árfolyamon átszámított svájci frank ellenértéke volt.

A felperes keresetében összességében 5 millió forint körüli összeg visszafizetését kérte, hivatkozva a szerződés több okból való érvénytelenségére, mint szerződés hiányosságai a kölcsön összegének, illetve a törlesztőrészletek számának tekintetében, valamint az árfolyamkockázatról való tájékoztatás elégtelensége. Az érvénytelenség jogkövetkezményeként túlfizetése visszatérítésére kérte kötelezni az alperest elsődlegesen jogalap nélküli gazdagodás, másodlagosan a szerződés hatályossá nyilvánítása folytán. Alperes a kereset elutasítását kérte.

Az elsőfokú bíróság a teljesítési és folyósítási kötelezettségekkel kapcsolatos szabályokról megállapította, hogy a szerződés részévé váltak azonosítható tartalmukkal, azonban az árfolyamkockázról való tájékoztatás körében arra a következtetésre jutott, hogy a tájékoztatás nem felel meg az EUB C-227/18., C-26/13., C-186/16. és C-51/17. számú határozataiban megfogalmazott követelményeknek. Ez pedig a feltétel tisztességtelenségét és így a szerződés érvénytelenségét okozza a Kúria Gfv.VII.30.090/2020/9. számú ítéletében, valamint az EUB C-776/19 – C-782/19. számú egyesített ügyekben hozott határozata alapján, mely ügyeket tekintette a bíróság irányadónak ítélkezésében.

Az elsőfokú közbenső ítélet ellen az alperes terjesztett elő fellebbezést, melyben elsődlegesen annak megváltoztatását és a kereset elutasítását, másodlagosan hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróságnak a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítását kérte, a felperes fellebbezési ellenkérelme az elsőfokú bíróság közbenső ítéletének helybenhagyására irányult.

A Fővárosi Ítélőtábla álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a szükséges bizonyítást lefolytatta és a tényállást helyesen állapította meg, amiből helyes jogi következtetésre jutott, ezért a fellebbezést alaptalannak találta. Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság helytállóan jutott arra következtetésre, hogy az árfolyamkockázat adós általi viselését előíró szerződési feltételek tisztességtelenek, ami a szerződés teljes érvénytelenségét okozza, ezért az elsőfokú közbenső ítéletet helybenhagyta.

(A Santander később Casper Consumer Finance Zrt. lett, melynek állománya 2019-ben átruházásra került a 3A Takarékszövetkezetnek, mely 2019. novemberében több szövetkezettel Takarékbank Zrt-vé alakult.)

Az adóst a perben dr. Madari Tibor ügyvéd képviselte.
www.madari.hu
E-mail: madari@madari.hu

Az ítélet letölthető ITT – 20.Gf.40.131/2022/4-II. dr. Madari Tibor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.