AxFina Hungary Zrt. kereset elutasítás 2.Gf.21.265/2021/9. jogerős, Bukliné dr. Vámos Csilla

A Kaposvári Törvényszék mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság AxFina Hungary Zrt
keresetét elutasító ítéletét helybenhagyta. Az ítélet jogerős.

A Lombard Finanszírozási Zrt. és I. rendű alperes adós között 2007-ben gépjármű finanszírozási célú kölcsönszerződés, valamint opciós és adásvételi szerződés jött létre, mely ügyletben a II. rendű alperes készfizető kezesként vállalt kötelezettséget. A szerződést a finanszírozó 2015-ben felmondta az adósok fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt. Alperesek a felmondást követően sem teljesítették a követelést, ezért a felperes fizetési meghagyás kibocsátását kérte, amely ellen alperesek ellentmondással éltek, így az eljárás perré alakult.

A felperes a kereseti kérelmében a követelésenek megfizetésére kérte kötelezni az alpereseket egyetemlegesen, alperesek a kereset elutasítását kérték.

Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a felek között a deviza alapú kölcsönszerződés létrejött. Az alperesek által állított érvénytelenségi okok vizsgálata során arra a megállapításra jutott, hogy:

  • önmagában a szerződésben kikötött svájci frank devizanemként történő kikötése nem tiszteségtelen;
  • a kamat hiánya tehát nem vezet a felek közötti szerződés érvénytelenségére;
  • árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás érvénytelensége megállapítható.

A felperesi jogelőd árfolyamkockázatról szóló tájékoztatását az Üzletszabályzat tartalmazza kamatváltozás, kamatváltozás II., kamatváltozás III. címszavak alatt, mely fogalmak még egy jogban jártas személy számára is olyan mértékben megtévesztőek, hogy önállóan is, és együttesen is értelmezhetetlenek (az árfolyamváltozást a kamatváltozás fogalmával összemossa), amelyből egy átlagos gazdasági szereplőnek, mint ez I.r. alperesnek nem kellett tudni értelmeznie, hogy a szerződés milyen mértékű árfolyamváltozással kalkulál.

Az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás érvénytelensége tehát az egész szerződés érvénytelenségét eredményezte. Ezért a bíróság a felperesi keresetet a fenti indokok alapján elutasította.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a felperes nyújtott be fellebbezést, az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását és a kereseti kérelemnek megfelelő marasztalást kérve, az alperesek csatlakozó fellebbezése kizárólag az elsőfokú bíróság ítéletének kamattal kapcsolatos indokolására vonatkozott. A másodfokú bíróság azonban sem a felperesi fellebbezést sem az alperesek csatlakozó fellebbezését nem találta megalapozottnak és megállapította, hogy az elsőfokú bíróság érdemi döntése helyes volt, azt a másodfokú bíróság a tényállás kismértékű kiegészítésével és az indokolás részbeni módosításával helybenhagyta.

Az adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – 2.Gf.21.265/2021/9.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.