Zee Capital Kft. érvénytelen szerződés 4.Pf.20.862/2020/22. jogerős. dr. Dantesz Péter

A Fővárosi Ítélőtábla rész- és közbenső ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és megállapította, hogy a felek között 2008-ban létrejött kölcsönszerződés érvénytelen és akként nyilvánította érvényessé, hogy a felperes adósok az árfolyamkülönbözetből adódó különbséget 214 HUF/CHF árfolyamig kötelesek viselni. Az ítélet jogerős.

Felperes adósok 2008-ban hitelkiváltás és szabad felhasználás céljából kötöttek közjegyzői okiratba foglaltan ingatlan fedezettel biztosított deviza alapú kölcsönszerződést a Zee Capital Pénzügyi Szolgáltató Kft-vel, aki az ebből eredő követelést később a pénzügyi Morgan Hitel és Faktor Zrt-re engedményezte.

Az elsőfokú eljárásban a felperes adósok kérték a kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítását azzal, hogy a bíróság az érvénytelen szerződést nyilvánítsa hatályossá az általuk meghatározott számítások szerinti tartozással és annak megfizetésére irányuló kérelemmel. Az alperesek a kereset elutasítását kérték. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, mely ellen a felperesek éltek fellebbezéssel.

A Fővárosi Ítélőtábla a fellebbezést részben alaposnak találta. Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján helyesen állapította meg a tényállást, azonban az abból levont jogkövetkeztetése csak bizonyos kérdés tekintetében helytálló.

Az ítélőtábla a Kúria által közétett eseti döntését is vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a perbeli szerződés esetében „a tájékoztatás nem volt „egyértelműen felismerhető” az átlagos fogyasztó mércéjén keresztül, hogy a szerződésben szereplő azon rendelkezés, amely szerint az árfolyamkockázatot átvállalják pontosan mit jelent, milyen következményekkel jár. A rendelkezésre álló adatok alapján az állapítható meg, hogy az árfolyamkockázatról történt tájékoztatás nem felel meg a tisztességes tájékoztatással szemben felállított követelményrendszernek.” ([22]) A megfelelő tájékoztatás hiánya miatt érvénytelen szerződéses rendelkezés a szerződés érvénytelenségét eredményezte.

Az érvénytelen szerződés érvényessé nyilvánítása kapcsán az ítélőtábla úgy nyilvánította érvényesé a szerződést, hogy az átváltási árfolyamot 214 HUF/CHF árfolyamon maximalizálta, a szerződésben rögzített kamatértéket (a forintosítás napjáig) pedig érintetlenül hagyta.

Az elszámoláshoz nem állt rendelkezésre elegendő adat, továbbá abban sem dönthetett az ítélőtábla, hogy vételi jog gyakorlásának feltételei fennálltak-e. Ezekben a kérdésekben újabb eljárásban az elsőfokú bíróság foglalhat majd állást.

Adóst a perben az 1000. számú Ügyvédi Iroda, dr. Dantesz Péter ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: 06 1 212 2174; 06 30 825 4835; 06 30 201 9374; ezres@t-online.hu

Az ítélet letölthető ITT – 4.Pf.20.862/2020/22.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.