Budapest Autó/MKB/Cessio felmondás jogellenessége, 10.P.20.009/2023/19., jogerős, Bukliné dr. Vámos Csilla

A Kaposvári Járásbíróság 10.P.20.009/2023/19. számú ítéletével megállapította, hogy az adós (felperes) és a Budapest Autófinanszírozási Zrt. között létrejött kölcsönszerződés felmondása jogellenes. Az ítélet jogerős.

A Budapest Autófinanszírozási Zrt. mint hitelező, és a felperes között 2007-ben svájci frank (CHF) alapú gépjárművásárlási kölcsönszerződés jött létre. A kölcsön összege 1.900.000,- Ft, a havonta esedékes törlesztő részlet 40.466,- Ft volt. A hitelező a szerződést 6 évvel később 2013-ban azonnali hatállyal felmondta és a felperes késedelmi kamatokkal növelt teljes tartozását 2.620.005,- Ft összegben határozta meg. 2015-ben a hitelező devizahiteles törvényeknek eleget téve 497.264,- Ft-ot – mint tisztességtelenül felszámított összeget – írt jóvá a tartozásból.

A Budapest Autófinanszírozási Zrt. 2017-ben beolvadt anyavállalatába, a Budapest Bank Zrt-be (aki 2019-ben a II.r. alperes Cessio Követeléskezelő Zrt-re engedményezte a perbeli szerződésből eredő követelést), majd 2022-ben beolvadással megszűnt, és jogutódjává az I.r. alperes az MKB Bank Nyrt. vált.

A Cessio Követeléskezelő Zrt. peres eljárást indított az adóssal szemben a kölcsönszerződésből eredő 2.294.315,- Ft tőke és járulékai megfizetése iránt, mely perben az adós írásbeli ellenkérelmében többek között arra hivatkozott, hogy azért alaptalan a Cessio Követeléskezelő Zrt., mert a kölcsönszerződés felmondása jogellenes volt. A bíróság erre figyelemmel tájékoztatta az adóst, hogy az engedményező ellen külön pert kell indítania a felmondás érvénytelenségének megállapítása iránt, amelynek jogerős befejezéséig per tárgyalását felfüggesztette.

Az adós keresetet indított a jogutód MKB Bank Nyrt. ellen, melyben annak megállapítását kérte, hogy a közte és a Budapest Autófinanszírozási Zrt. között 2007-ben létrejött szerződés 2013-ban történt felmondása jogellenes volt, mert a tisztességtelenül felszámított összegek elszámolása után megállapítható, hogy a felmondás értéknapján a felperes a szerződésre nézve 30.289,- Ft összegű túlfizetésben volt. A kereset teljesítését sem az I.r. sem a II. r. alperes nem ellenezte.

A bíróság a keresetet alaposnak találta. A bíróság elfogadta az alperesek elismerésére is figyelemmel a felperesnek azon tényállítását, hogy a perbeli szerződés felmondásának időpontjában az adós 30.289,- Ft túlfizetésben volt, melyből okszerűen következik az az alperesek által szintén nem vitatott tény, hogy a felmondás időpontjában a felperesnek nem állt fenn olyan lejárt tartozása, amely megalapozhatta volna a perbeli kölcsönszerződés felmondását, így ítéletével megállapította a kölcsönszerződés felmondásának jogellenességét.

Adóst a perben Bukliné dr. Vámos Csilla egyéni ügyvéd képviselte.
 Csuka és Vámos Ügyvédi Társulás
Elérhetőségek: 06 70 779 2375; vamoscsilla@gmail.com

Az ítélet letölthető ITT – Budapest Autó/MKB/Cessio felmondás jogellenessége, 10.P.20.009/2023/19., jogerős, Bukliné dr. Vámos Csilla

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.