Erste Bank/Intrum, kereset elutasítás, 16.P.21.383/2022., Tóthné dr. Pintér Matild

A Szigetszentmiklósi Járásbíróság a felperes Intrum Zrt. keresetét a 16.P.21.383/2022. számú ítéletével elutasította.

A felperesi jogelőd ERSTE Bank Hungary Nyrt. és alperes adós között, deviza alapú közjegyzői okiratba foglalt, zálogjoggal biztosított kölcsönszerződés jött létre. A szerződést a hitelező 2016-ban közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondta. A felmondás alperes részére 2016. április 6-án szabályszerűen kézbesítésre került. Az ERSTE Bank a követelést 2016 év végén a felperes Intrum Zrt-re engedményezte, aki ezt követően 2017, 2018 és 2019-ben fizetési felszólításokat küldött az adósnak.

Az adós peres eljárást indított a hitelező és az engedményes ellen, kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítása iránt, mely keresetet a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen elutasított. Adós újabb pert indított jelzálog törlése iránti kérelemmel, melynek a Pesti Központi Kerületi Bíróság helyt adott és ítéletével elrendelte a perbeli ingatlant terhelő jelzálogjog törlését. Az ítélet ellen a hitelező fellebezést nyújtott be, így az a Fővárosi Törvényszék előtt másodfokon folyamatban van, de jelen eljárás befejezéséig felfügesztésre került.

Jelen ügyben a felperes Intrum Zrt. keresetet terjesztett elő alperes adós ellen, melyben kérte, hogy a bíróság kötelezze alperest a megnevezett tőkeösszeg és kamat megfizetésre. Alperes a kereset elutasítását kérte és elsődlegesen elévülési kifogást terjesztett elő, másodlagosan érvénytelenségi kifogást, továbbá vitatta a követelés összegszerűségét is.

A bíróság a felperesi keresetet nem találta alaposnak. Egyértelműen megállapítást nyert, hogy a perbeli követelés közvetlen végrehajtás útján érvényesíthető lett volna, ezért az elévülés megszakítására csupán a végrehajtási események lettek volna alkalmasak, a fizetési felszólítások nem. Ezen ok miatt alperes elévülési kifogása alaposnak bizonyult, így felperes keresetét a bíróság elutasította.

Az adóst Tóthné dr. Pintér Matild ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: 06 30 9483 025

Az ítélet letölthető ITT – 16.P.21.383/2022., Erste, Intrum, ker.elut. Tóthné dr. Pintér Matild

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.