Oberbank, szerződés érvénytelensége, 57.Pf.630.233/2023/7., jogerős, dr. Lajos Sándor

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság az 57.Pf.630.233/2023/7. számú közbenső- és részítéletével helybenhagyta az elsőfokú bíróság közbenső- és részítéletét, mely az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep szerződésének érvénytelenségét mondta ki.

Az I. és II. rendű felperesek, mint adósok és az alperes Oberbank AG, mit hitelező deviza (CHF) alapú részben hitelkiváltás célú, részben szabad felhasználású kölcsönszerződést kötöttek 2008-ban. A szerződés elválaszthatatlan részét képezte a „stop-loss limit” megbízás, mely alapján az adós kifejezetten megbízta a bankot, hogy a deviza alapú kölcsönt forint alapúra konvertálja, amennyiben az árfolyam változása a 20%-ot meghaladja, illetve emellett a szerződés egy további pontja lehetőséget adott arra is az adósnak, hogy egyszeri alkalommal jogosult legyen kérni a kölcsön forintra történő átváltását. A kölcsönt a hitelező 2009-ben közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával felmondta.

A felperesek keresetükben kérték a kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítását, hivatkozva az árfolyamkockázati tájékoztatás tisztességtelenségére, illetve a szerződés érvényessé nyilvánítását viszamenőleges hatállyal úgy, hogy az árfolyamváltozás legfeljebb 20%-os mértékig terheli az adósokat. Jogkövetkezmények levonása körében kérték, hogy a bíróság kötelezze az alperes az általuk becsatolt számítás szerinti összeg és kamatainak megfizetésére. Alperes a kereset elutasítását kérte.

Az elsőfokú bíróság közbenső- és részítéletével megállapította, hogy a kölcsönszerződés árfolyamkockázatra vonatkozó pontja tisztességtelen, ezért a kölcsönszerződés érvénytelen, illetve a szerződéskötés időpontjára visszamenőleg érvényessé nyilvánította azzal, hogy az adósokat terhelő árfolyamkockázat mértéke legfeljebb 20% lehet.

Az elsőfokú bíróság döntése ellen alperes fellebbezett és az elsőfokú ítélet megváltoztatásával a kereset elutasítását kérte. A felperesek fellebbezési ellenkérelme érdemben az elsőfokú ítélet helybenhagyására irányult.

A másodfokú bíróság a fellebbezést nem találta alaposnak. Részben eltérő indokokkal, de egyetértett az elsőfokú bíróság döntésével. Megállapította, hogy az alperesek felismerhették a szerződéses dokumentumokból, hogy árfolyamkockázatot vállalnak, azt azonban nem, hogy az jelentős és gazdaságilag nehezen elviselhetővé válhat számukra és ez a tájékoztatás nem elégíti ki a Kúriai és az Európai Unió Bírósága által támasztott követelményeket sem. Emellett nem volt figyelmen kívül hagyható a szerződésben foglalt „stop-loss limit” megbízás sem, mely a fogyasztóban azt az értelmezést erősítette, hogy az árfolyamkockázat vállalása részéről legfeljebb 20%-os mértékig terjedhet. A másodfokú bíróság a jogkövetkezmény tekintetében a felperesek által 20% mértékig vállalt árfolyamkockázatra vonatkozó kereseti kérelemmel is egyetértett és mindezek alapján az elsőfokú bíróság közbenső- és részítéletét helybenhagyta. Az ítélet jogerős.

Felperes adósokat dr. Lajos Sándor ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: +36 70 398 5715

Az ítélet letölthető ITT – 57.Pf.630.233/2023/7., jogerős, dr. Lajos Sándor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.