Finalp/Summit közbenső ítélet

A Egri Járásbíróság közbenső ítéletben megállapította, hogy a Summit Pénzügyi Zrt. kölcsönszerződése érvénytelen. Az ítélet nem jogerős.

A 2008-as gépjárművásárláshoz kapcsolódó kölcsönszerződés kapcsán az elsőfokon eljáró Egri Járásbíróság közbenső ítéletében megállapította annak érvénytelenségét.

„A felperesek arra alapították keresetüket, hogy a felek által kötött deviza alapú
lakossági fogyasztási kölcsönszerződésnek a főszolgáltatás körébe tartozó azon
kikötése, mellyel a szerződés lényeges sajátosságát adó árfolyamkockázatot korlátozás
nélkül a fogyasztó viseli nem világos, nem érthető.”

„A bíróság az ügy megítélése során arra a következtetésre jutott, hogy a felek által
kötött kölcsönszerződés nem tesz eleget a Kúria 2/2014. PJE 1. pont első és második
bekezdésben foglalt követelményeknek, eszerint a felperesek magából a szerződésből,
annak elolvasása esetén sem értesülhettek az árfolyamváltozásból fakadó kizárólag
őket terhelő súlyos gazdasági következmények bekövetkezésének lehetőségéről.
A szerződés nem ad kellően világos és áttekinthető tájékoztatást a deviza alapú
kölcsönszerződés konstrukcióját jellemző lényeges sajátosságokról, erre vonatkozóan
az alperes a régi Hpt. által előírt kötelezettségét nem teljesítette.”

” A bíróság az ügy megítélése során figyelemmel volt arra, hogy az általánosan
tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó objektív mércéjének
felállítása esetén a felperesektől nem várható el, hogy a több oldalas, több pontból álló
szerződésben mintegy elszórtan feltüntetett, ugyanakkor összetett gazdasági
fogalmakat értelmezzék és abból további következtetéseket vonjanak le.”

„…a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a felperesek
helytálló keresete alapján a felek által kötött szerződés az árfolyamkockázatról szóló
tájékoztatás tisztességtelensége jogcímén érvénytelen, semmis.”

Az első fokon eljáró Egri Járásbíróság indokolásában előadta, hogy a hivatkozott rendelkezések nem hívták fel a fogyasztó figyelmét az árfolyamváltozással járó kockázatokra, nem lehetett tisztában azzal, hogy az árfolyam gyengülése számára milyen gazdasági nehézségekkel, kockázatokkal járhat, ezért megállapította a szerződés érvénytelenségét, semmisségét.
Az ítélet nem jogerős.

Adósi képviselő dr. Kisházi János ügyvéd volt.
Elérhetőségei: 

tel: 06 20 412 5843; 06 36 788 911;
email: drkishazijanos@yahoo.com

Pervitelben szükséges számítások, kimutatások készítése:
Erdősi Éva +36 70 324 4298

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
A HitelSikerek nem végez tanácsadást, sem közvetítést!
A HitelSikerek csoport ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
!
Bővebben ITT: A HitelSikerek védelmében

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel (HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket is!
www.hitelsikerek.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Továbbiak ITT: ©Minden jog fenntartva ÜgyKe Egyesület