InHold/Budapest Autó elleni pernyertes ítélet

A Gödöllői Járásbíróság ítéletét a Budapest Környéki Törvényszék megerősítette, továbbá kimondta a szerződés érvénytelenségét az árfolyamkockázat feltárásával kapcsolatos hiányosságok miatt. Az ítélet jogerős.

Az elsőfokú eljárásban a felperes részéről becsatolt, a követelése alakulását rögzítő táblázat a Gödöllői Járásbíróság ítélete szerint nem volt alkalmas a kereset összegszerűségének bizonyítására. Ebből következően felperes nem tett eleget az e körben ráháruló bizonyítási kötelezettségnek, ezért az elsőfokon eljáró bíróság felperes keresetét, mint megalapozatlant, elutasította.

A másodfokú eljárást felperes kezdeményezte fellebbezésével, melyben alperes fellebbezési ellenkérelmében kérte az elsőfokú ítélet helybenhagyását, valamint csatlakozó fellebbezést nyújtott be, melyben kérte az elsőfokú ítélet árfolyamkockázatra vonatkozó indoklásának megváltoztatását és felperes keresetének e körben történő elutasítását is, a szerződés érvénytelenségének megállapítása mellett.

A másodfokú bíróság nem osztotta az első fokon eljáró bíróság álláspontját, hogy a szerződésben és az Üzletszabályzatban feltüntetett árfolyamkockázati feltárás megfelelő volt. A másodfokú ítélet szerint a pénzintézeti tájékoztatás akkor lett volna megfelelő, ha az átlagosan tájékozott fogyasztó nem csak nyelvtanilag érti a közölteket, hanem értékelni is képes a tájékoztatás alapján, hogy a korlátlanul rá áthárított árfolyamkockázat viselése milyen jelentős negatív gazdasági következményekkel járhat részére.

A perbeli szerződés szerinti tájékoztatás a másodfokú bíróság megítélése szerint nem adott világos és érthető tájékoztatást, így a szerződés árfolyamkockázatot az adósra hárító rendelkezésének tisztességtelensége a teljes szerződés semmisségéhez vezetett.

Az adósi képviseletet dr. Lajos Sándor ügyvéd látta el.
Elérhetőségek:  06 70 398 5715

Pervitelben szükséges számítások, kimutatások készítéséhez szakértői segítség:
Erdősi Éva +36 70 324 4298

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak. Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.
A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkonalapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.

Amennyiben Ön eseti megjelenés, napi hír keretében és/vagy állandó megjelenésben szeretne az ÜgyvédSikerek – HitelSikerek.hu oldalon szerepelni kérjük az alábbi űrlap kitöltésével jelezze azt számunkra, hogy tájékoztatni tudjuk a megjelenésre vonatkozó információkról.
A megjelentetés lehetősége a jogász szakma képviselőire vonatkozik, beleértve a civil szervezeteket is (adószámmal rendelkezők).