Inhold/CIB Lízing kereset elutasítás, 8.P.20.927/2020/28. jogerős, dr. Olsavszky Péter

Az Érdi Járásbíróság ítéletével elutasította a CÍB Lízing Zrt. keresetét. Az ítélet jogerős.

Alperes adós és felperes jogelődje a CIB Credit Zrt. 2006-ban deviza (CHF) alapú gépjárművásárlási kölcsönszerződést kötöttek, mely szerződést a hitelnyújtó 2007-ben felmondott. A gépjárművet alperes 2008-ban visszaszolgáltatta, értéke műszaki szakértői vélemény alapján került meghatározásra. Felperesi jogelőd jogutódja 2010-ben a CIB Lízing Zrt. lett, aki a felperes Inhold Zrt-re engedményezte a követelést. A felperes 2020. szeptemberében fizetési meghagyásos nemperes eljárást kezdeményezett, mely ellentmondás révén perré alakult.

A felperes kérte, hogy a bíróság kötelezze az I-II. rendű alpereseket (adós és készfizető kezes), hogy egyetemlegessen fizessék meg a kimutatott követelést, míg I-II. rendű alperesek a kereset elutasítását kérték, hivatkozva a szerződéses tájékoztatás elégtelenségére az árfolyamkockázat tekintetében, továbbá érvénytelenségre a kamat hiánya miatt, illetve ezen felül elévülési kifogást is előterjesztettek. Az I-II. rendű alperesek érdemi ellenkérelmére a felperes a II. rendű alperes készfizető kezessel szembeni követelésétől elállt, és egyben keresetváltoztatást, valamint a CIB Lízing Zrt. III. rendű alperes perbe vonását kérte a bíróságtól. Keresetváltoztatásában az alperesek érvénytelenségi kifogását elismerte és egyben kérte az érvénytelenségi ok kiküszöbölését akként, hogy a bíróság nyilvánítsa érvényessé a szerződést az általa meghatározott ügyleti kamat megállapításával, utalva arra, hogy engedményesként megilletik mindazok a jogok, melyek a felperesi jogelőd pénzintézményt megilletnék.

A bíróság a II. rendű alperes, készfizető kezessel szemben az eljárást jogerősen megszüntette, a III. rendű alperes perbevonását pedig engedélyezte, felhívással érdemi ellenkérelem előterjesztésére. A III. rendű alperes érdemi ellenkérelmében előadta, hogy a felperesnek a szerződés érvényessé nyilvánításra vonatkozó előterjesztését nem ellenzi.

Az I. rendű alperes a felperesi keresetváltoztatásra tekintettel annyiban változtatta meg az érdemi ellenkérelmét, hogy a felperesi igény érvényesítése csak az engedményezett követelés erejéig jogosult, hiszen csak az engedményezett követelésnek vált jogutódjává, ezen túlmenően nem szerzett jogot az igények érvényesítésére vagyis nem kérheti a szerződés érvényessé nyilvánítását.

A bíróság a felperes keresetét nem találta alaposnak. Megállapította, hogy a felperes nem vitatta a I. rendű alperes ügyleti kamat hiányára alapított érvénytelenségi kifogását és maga a bíróság is meg tudta állapítani, hogy a szerződés nem tartalmazza az ügyleti kamat éves százalékos mértékét, így a szerződés emiatt teljes egésében érvénytelen. Az árfolyamkockázati tájékoztatás körében szintén megállapítást nyert, hogy sem az egyedi kölcsönszerződés, sem az ÁSZF rendelkezési nem feleltek meg a világos és érthető megfogalmazás követelményének, ezért ezen rendelkezések tisztességtelensége szintén az egész szerződés érvénytelenségét eredményezték. Mindezek következtében a kereset elutasításának volt helye.

Ugyan a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét, ennek ellenére vizsgálnia kellett kamat hiánya miatti érvénytelenség körében előterjesztett jogkövetkezményre vonatkozó felperesi kérelmet. E körben a bíróság teljes mértékben osztotta I. rendű alperes ellenkérelmét és megállapította, hogy jelen ügyben az engedményezési szerződés csak az engedményezett követelés érvényesítésére nyújthat perbeli legitimációt, további jogokat nem eredményezhet, tehát a jogkövetkezményre vonatkozó kérelem is elutasításra került.

A bíróság hivatkozva a kialakult joggyakorlatra nem vizsgálta, hogy a szerződés felmondására jogszerűen került-e sor, a követelés elévült-e, mert az érvénytelen szerződés nem mondható fel, illetve abból eredően követelés nem érvényesíthető.

Mivel a felperes keresete teljes egészében jogalapjában elutasításra került, így érdemben a követelés összegszerűsége sem került vizsgálatra.

Az ítélet elsőfokon, fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett.

Adósi képviseletet a perben dr. Olsavszky Péter ügyvéd látta el.
Elérhetőség:  06 20 273 2302

Az ítélet letölthető ITT – 8.P.20.927/2020/28. jogerős, dr. Olsavszky Péter

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.