Ismét egy érvénytelen Lombard, deviza alapú szerződés

A Győri Ítélőtábla közbenső ítéletével helybenhagyta a Tatabányai Törvényszék ítéletét, mely a Lombard Lízing Zrt. lízingszerződésének érvénytelenségét mondta ki.

Az elsőfok tisztességtelennek találta az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződéses kikötéseket, mellyel a másodfokú bíróság is egyetértett.

Részlet a másodfokú ítéletből: „Az alperesi árfolyamkockázatról való tájékoztatás egyáltalán nem mutatta be az árfolyamkockázat mechanizmusát. Az üzletszabályzatnak az e körben hivatkozott pontjai nem mutatták be világosan és átláthatóan a fogyasztó számára, hogy az árfolyamkockázatot nemcsak a forintnak svájci frankhoz viszonyított leértékelődése jelenti, hanem annak részét képezi a deviza kamatláb változása is (EUB C-51/17. számú ítélet 74. pont). A tájékoztatás nem tér ki arra, hogy akár az árfolyamváltozás, akár a deviza kamatláb változás egyenes, lineáris összefüggésben áll-e a törlesztőrészletek növekedésével, a fogyasztóra rótt gazdasági következményekkel, vagy ezek a hatások összeadódnak, kumulatívak, adott esetben nem egyenesen arányosak a bekövetkezett változás mértékével. Nem tér ki arra sem a tájékoztatás, hogy a törlesztőrészletek forintban megfizetendő ellenértékének jelentős mértékű növekedése korlátlan, vagy korlátos-e. A felperes nem lehetett tisztában az írásbeli tájékoztatás alapján az árfolyamkockázat tényleges mibenlétével. A tájékoztatás nem tette lehetővé, hogy a fogyasztó értékelje a leértékelődésnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt konkrét gazdasági következményeit is.”

„Az alperes által alkalmazott árfolyamkockázatról való tájékoztatás az EUB ítéleteiben kifejtettekhez képest nem felel meg az egyértelműség, világosság és átláthatóság követelményének. Helytállóan hivatkozott az első-és másodfokú eljárásban a felperes arra is, hogy a hitelező az árfolyamkockázatról való tájékoztatást az üzletszabályzat több különböző fejezetében és alpontjában helyezte el, így a tájékoztatás tényleges és valós tartalmának a feltárásához és megértéséhez az üzletszabályzat hivatkozott pontjainak összevetésére és együttes értelmezésére volt szükség. Az üzletszabályzatban elszórva szereplő tájékoztatás nem volt alkalmas arra, hogy a felperes az árfolyamkockázat valós tartalmát felismerje, tekintettel arra, hogy az alperes nem hívta fel a felperes figyelmét az egyes szerződési rendelkezések közötti összefüggésekre.”

A felek egy új eljárásban rendezik az elszámolást, ahol az előzetes becslések szerint vélhetőleg az adós jelentős túlfizetése lesz majd megállapítható.

Adóst a perben dr. Sántha Gergely ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: 06 30 336 5226; gergelylame@gmail.com 

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.