Ítélet a C-691/19. és C-831/19. egyesített ügyekben

Az Európai Bíróság a C-691/19. számú Banco Santander, SA kontra VF és WD Spanyolországi által benyújtott és a C-831/19 számú Banco di Desio e della Brianza és társai Olaszország által benyújtott ügyek előzetes döntéshozatal iránti kérelmek összevonása után 2022. május 17-én ítéletet hozott az előterjesztett kérdésekben, melyek arról szóltak, hogy az ellentmondás nélkül jogerőre emelkedett fizetési meghagyásos eljárásokban a végrehajtási ügyben eljáró bíróság vizsgálhatja-e az eljárás alapjául szolgáló szerződési feltételek tisztességtelenségét.

Az ítélet alapján a válasz igen, a tisztességtelen szerződési feltétek vizsgálhatók akkor is, ha az ügy ellentmondás hiányában végrehajtási eljárásba jutott.

A döntés érdemi része:

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5i 93/13/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy amennyiben a valamely bíróság által valamely jogosult kérelmére kibocsátott fizetési meghagyással szemben az adós nem élt ellentmondással, a végrehajtási eljárásban eljáró bíróság utólag nem vizsgálhatja azon szerződési feltételek esetlegesen tisztességtelen jellegét, amelyek az említett meghagyás alapjául szolgáltak, amiatt, hogy az a jogerő, amelyre e meghagyás szert tett, közvetetten kiterjed a feltételek érvényességére is. Az a körülmény, hogy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedésének időpontjában az adós nem tudott arról, hogy ezen irányelv értelmében „fogyasztónak” minősülhet, e tekintetben nem releváns.

A teljes ítélet elérhető ITT – C-691/19 és C-831/19

További Európai Bíróság általi ügyek ITT – Európai Bíróságok

Ügyvédek

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.