K&H Autó/Defactoring/érvénytelen

A Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság közbenső ítéletben hozott döntése alapján a 2007. augusztus 21. napján megkötött perbeli deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelen.

Adott ügyben elsőfokon a Monori Járásbíróság úgy vélte, hogy a kölcsönszerződés eleget tesz az árfolyamkockázat korlátlanságáról és azzal járó az adósra nehezedő terhekről való tájékoztatási kötelezettségének, de ezzel a másodfokon eljáró bíróság nem értett egyet.

A közbenső ítélet indokolásában a bíróság leszögezi, hogy az elsőfokú bíróság tévedett, amikor úgy ítélte meg, hogy a kölcsönszerződés mellékletét képező hatályos ÁSZF adott pontjai szerinti tájékoztatás egy általános tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó számára világosan és érthetően feltárásra került. Néhány kiemelés az ítéletből, mely bemutatja, hogy az elsőfokon eljáró Monori Járásbíróság számára mi látszott egyértelmű tájékoztatásnak az árfolyamkockázat kapcsán annak korlátlanságáról és az adóst terhelő olyan gazdasági terhekről, melyek akár évtizedekig tartó és a valódi kölcsönt meghaladó összeg többszörösét is jelenthetik, melyről a másodfokú bíróság viszont megállapította, hogy az elégtelen:

7.Pf.20.046/2019/10. ítélet 5. oldal
7.Pf.20.046/2019/10. ítélet 6. oldal

A fentieken kívül egyéb az árfolyamkockázatról való elégséges tájékoztatást nyújtó bizonyítást a felperes Defactoring a perben bemutatni nem tudott és „…a számítási képletekből és a magyarázatukból, valamint az ott felsorolt egyoldalú szerződésmódosítási esetekből egy általánosan tájékozott fogyasztó nem tud arra következtetéseket levonni, hoy a devizaalapú kölcsön az ő esetében milyen kockázatokat rejt magában.”

7.Pf.20.046/2019/10. ítélet 8. oldal

Adóst a másodfokú eljárásban dr. Némethi Csanád ügyvéd képviselte.
Elérhetőségek: idopont.nemethi@gmail.com; 06 1 202 16 59;

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.