Kúria, BG Zrt./KDB Bank, végrehajtás megszüntetése, Pfv.I.20.261/2022/7. dr. Madari Tibor

A Kúria a Pfv.I.20.261/2022/7. számú ítéletével a végrehajtást megszüntető másodfokú jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Alperes adósok és a BG Zrt. között deviza alapú kölcsön- és önálló zálogjogot alapító szerződés jött létre 2007-ben. A hitelnyújtó BG Zrt. a követelését – annak minden biztosítékával együtt 2011-ben az alperesre engedményezte, aki 2012-ben közjegyzői okiratba foglaltan azonnali hatállyal felmondta a kölcsönszerződést és az önálló zálogjogot alapító szerződést, majd közokirat záradékolásával végrehajtást kezdeményezett a felperesek ellen. A Pesti Központi Kerületi Bíróság elsőfokon jogerőre emelkedett részítéletében megállapította a kölcsönszerződés felmondásának érvénytelenségét, mert a követelést engedményezés útján megszerző alperes nem volt jogosult a kölcsönszerződés felmondására.

A felperesek keresetükben az ellenük indult végrehajtás megszüntetését kérték, alperes pedig a kereset elutasítását kérte.

Az elsőfokú bíróság ítéletével megszüntette a felperesek elleni végrehajtásokat, melyet alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét fellebbezett részében helybenhagyott. Az ítélet indokolása szerint „abban az esetben, ha a kölcsönszerződés érvényes felmondásának hiányában a kölcsöntartozásra vonatkozó visszakövetelési jog nem nyílt meg, a biztosítéki célú önálló zálogjogon alapuló igény érvényesítésére sincs lehetőség. [6]”

A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő felülivizsgálati kérelmet, melyet a Kúria nem talált alaposnak. Egyetértett a másodfokú bírósággal abban, hogy az alperes követelése a kölcsönszerződés érvényes felmondásának hiányában nem vált esedékessé, s mivel az önálló zálogjog a kölcsönszerződést biztosította és erről az alperes tudott, a biztosítéki célú önálló zálogjog sem érvényesíthető. Ennélfogva a közvetlen végrehajtás elrendelésének egyik feltétele megszűnt, ebből pedig alappal következik az, hogy az adóssal szemben elrendelt „közvetlen” végrehajtást meg kellett szüntetni, hiszen a végrehajtani kívánt követelés érvényesen nem jött létre.

Az adóst a perben dr. Madari Tibor ügyvéd képviselte.
www.madari.hu
E-mail: madari@madari.hu

Az ítélet letölthető ITT – Pfv.I.20.261/2022/7. dr. Madari Tibor

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.

A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.