Kúria, Raiffeisen szerződés érvénytelensége, Pfv.II.20.840/2023/6., dr. Dantesz Péter

Az alperes hitelező Raiffeisen Bank Zrt. és az I. rendű felperes adós között 2008-ban jelzáloggal bizosított svájci frank alapú kölcsönszerződés jött létre (II. és III. rendű felperesek készfizető kezességet vállaltak) melyet a hitelező 2013-ban azonnali hatállyal felmondott. Alperes kérelmére 2017-ben végrehajtási záradék került kiállításra felperesekkel szemben.

A felperesek módosított keresetükben elsősorban a velük szemben zajló végrehajtási eljárás megszüntetését, másodsorban a korlátozását kérték. További kereseti kérelemként – többek között – a kölcsönszerződés a jelzálogszerződés és a kezesi szerződések érvénytelenségének megállapítását kérték, hivatkozva az árfolamkockázat viselésére vonatkozó rendelkezések tisztességtelenségére és jogkövetkezményként a szerződések érvényessé nyilvánítását a felperesek által számított tőketartozás megállapításával. Alperes a kereset elutasítását kérte.

Az elsőfokú bíróság ítéletével megállapította – többek között az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő rendelkezés tisztességtelensége miatt – a kölcsönszerződés érvénytelenségét, egyúttal a tőketartozás összegét is, valamint megszüntette a végrehajtási eljárást.

Az alperes fellebbezése és a felperesek csatlakozó fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperesek keresetét elutasította.

A jogerős ítélet ellen a felperesek terjesztettek elő felülvizsgálati kérelmet, amelyben a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és a keresetüknek helyt adó határozat meghozatalát kérték, alperes a jogerős ítélet hatályában való fenntartását és a végrehajtási eljárás korlátozását meghatározott tőke és kamattartozás összegben.

A Kúria a felperesek felülvizsgálati kérelmét alaposnak találta az árfolyamkockázat körében tett érvelések tekintetében, hogy az nem felelt meg a Kúria Jpe.I.60.015/2021/15. számú illetve a 2/2014 PJE határozatban foglaltaknak és ekörben a másodfokú bíróság a tényállást kirívóan okszerűtlenül állapította meg ezért az ítélete jogszabályba ütköző volt. A Kúria a jogerős ítéletet részben részben hatályában fenntartotta, ezt meghaladóan azonban hatályon kívül helyezte és megállapította, hogy jelzálogkölcsönszerződésnek az árfolyamkockázatot korlátlanul az adósra áthárító feltétele tisztességtelen, és ezen okból a teljes szerződés érvénytelen. Mivel a másodfokú bíróság – többek között- nem bírálta el az érvénytelenség jogkövetkezményeit sem, ezért a másodfokú bíróságnak ebben is le kell folytatnia az eljárást, úgy, mint a végrehajtás megszüntetése kérdésben is.

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak. Az ÜgyvédSikerek online hírportál (elérhető a www.ugyvedsikerek.hu és www.hitelsikerek.hu webcímeken keresztül), jogi szakmai igénybe vevő, megrendelő részére, ahol az adott tevékenységet, szakmai eredményt napi hírként mutatjuk be.
A cikkekben szereplő ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik a hírben megadott elérhetőségeken vagy az ügyvédlista alapján.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel
idézhető, illetve tehető közzé, beleértve a felhasznált illusztrációkat, fotókat.


Amennyiben Ön eseti megjelenés, napi hír keretében és/vagy állandó megjelenésben szeretne az ÜgyvédSikerek – HitelSikerek.hu oldalon szerepelni kérjük az alábbi űrlap kitöltésével jelezze azt számunkra, hogy tájékoztatni tudjuk a megjelenésre vonatkozó információkról.
A megjelentetés lehetősége a jogász szakma képviselőire vonatkozik, beleértve a civil szervezeteket is (adószámmal rendelkezők).