20.Gf_.40.391.2020.6.-dr.-Kisházi-János.pdf

Merkantil közbenső ítélete

A Fővárosi Ítélőtábla közbenső ítéletben megállapította, hogy a peres felek által 2008. július 23-án megkötött deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelen.

Az érvénytelenség oka, hogy a korlátlan árfolyamkockázat viselésének fogyasztóra való telepítéséről szóló feltételek nem világosak és nem érthetőek, a perbeli kölcsönszerződés tartalmából kellően
gondos és körültekintő eljárás mellett is a felperes fogyasztónak legfeljebb arról lehetett tudomása, hogy az ügyletnek árfolyamkockázata van, de ez önmagában nem minősül megfelelő tájékoztatásnak, az alperes Merkantil Bank az árfolyamkockázat mibenlétére, valós voltára, súlyára, a törlesztőrészletekre gyakorolt hatására nem hívta fel a figyelmet.

A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla álláspontja szerint “a pénzügyi intézménynek kell bizonyítania, hogy a fogyasztó megfelelő tájékoztatása megtörtént. Az alperes Merkantil Bank csak úgy bizonyíthatta volna a fogyasztó jogszabályoknak megfelelő tájékoztatását, ha azt is bizonyítja, hogy az általa hivatkozott és csatolt dokumentumokat a felperes megkapta. Nem vehető figyelembe a tájékoztatás körében olyan okirat, ami a szerződésnek nem része, és a fogyasztó általi átvétele, megismerése nem bizonyított.

A perköltség viseléséről az elsőfokú bíróságnak kell döntenie az eljárást befejező határozatában, valamint szintén az elsőfokú bíróságnak kell levonnia a teljes érvénytelenség jogkövetkezményét is a Kúria
Konzultációs Testülete által a 2019. június 19-ei ülésen ismertetett megoldási lehetőségek valamelyikének alkalmazásával.

Adósi képviselő dr. Kisházi János ügyvéd volt.
Elérhetőségei: 

tel: 06 20 412 5843; 06 36 788 911;
email: drkishazijanos@yahoo.com

Pervitelben szükséges számítások, kimutatások készítéséhez szakértői segítség:
Erdősi Éva +36 70 324 4298