OTP Faktoring kereset elutasítás

Az OTP Faktoring keresetét, elsődlegesen felmondásának érvénytelensége miatt utasította el a Szerencsi Járásbíróság, elsőfokon. Az ítélet nem jogerős.

Az elsőfokon eljáró bíróság álláspontja szerint a felmondás idején az alperesnek hátraléka
a felperessel szemben nem volt, ezért nem követett el olyan súlyos szerződésszegést, amire
hivatkozással a felperes jogelődje a szerződést felmondta. Így a bíróság meggyőződése az,
hogy a felperes jogelődjének a felmondása az alperessel szemben érvénytelen, ezért arra a
továbbiakban jogot alapítani nem lehet. Erre tekintettel a bíróság a felperes keresetét
elutasította.

Továbbá a bíróság ítéletének indoklásában kifejtette, hogy a felperes jogelődje a szerződés felmondása
és értékesítése során a követelése forintértékét nem határozta meg, azt jelen per felperese ezt
követően nem forintban tartotta nyilván, ezért – amennyiben a felperes jogelődjének
felmondása a fentiekben kifejtettek ellenére érvényes lenne – a felperes számszakilag a
szerződésen és jogszabály alapján őt megillető követelés összegszerűségét nem bizonyította,
azt matematikailag helyesen nem vezette le. Így amennyiben a felperes jogelődje érvényesen
felmondta volna a kölcsönszerződést, bizonyítottság hiányában a bíróság a felperes keresetét
fentiekben kifejtett indokokra tekintettel a Pp. 164.§ (1) bek. alapján is elutasította.

Az adóst dr. Nyulászi Márk ügyvéd képviselte.
Elérhetőség: 06 70 605 8987

Pervitelben szükséges számítások, kimutatások készítése:
Erdősi Éva +36 70 324 4298

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel (HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket is!
www.hitelsikerek.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Továbbiak ITT: ©Minden jog fenntartva ÜgyKe Egyesület

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
A HitelSikerek nem végez tanácsadást, sem közvetítést!
A HitelSikerek csoport ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
!
Bővebben ITT: A HitelSikerek védelmében