UniCredit Bank Hungary Zrt. szerződése érvénytelen

A Budapest Környéki Törvényszék rész- és közbenső ítéletben megállapította, hogy a peres felek által 2007. május 23-án megkötött deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelen. Az ítélet nem jogerős.

Az érvénytelenség oka, hogy a korlátlan árfolyamkockázat viselésének fogyasztóra való telepítéséről szóló feltételek nem világosak és nem érthetőek, a perbeli kölcsönszerződés tartalmából kellően
gondos és körültekintő eljárás mellett is a felperes fogyasztónak legfeljebb arról lehetett tudomása, hogy az ügyletnek árfolyamkockázata van, de ez önmagában nem minősül megfelelő tájékoztatásnak, az alperes Unicredit Bank Zrt az árfolyamkockázat mibenlétére, valós voltára, súlyára, a törlesztőrészletekre gyakorolt hatására nem hívta fel a figyelmet.

„A bíróság rámutat, hogy e szerződéses rendelkezés nem tér ki arra, hogy az árfolyamkockázat hatására a törlesztőrészlet összege hogyan változhat, nem jellemzi, hogy az korlátozás nélkül megemelkedhet, annak nincs felső határa, és hogy ez az árfolyamváltozás valós lehetőség, a hitel teljes futamideje alatt bármikor bekövetkezhet. Továbbá azt sem tartalmazza, hogy e kockázat korlátlanul és kizárólagosan a felpereseket terheli.”

” Az alperesi kockázatfeltáró nyilatkozat nem tért ki arra, hogy az árfolyamváltozás hatására a felperesi törlesztőrészletek (fizetési terheik) akár jelentős mértékben változhatnak, nem tért ki továbbá az árfolyamváltozás kumulatív hatására sem. Az alperes által szövegezett tájékoztató szerint a felperesek arról szereztek tudomást, hogy ha a futamidő alatt a forint árfolyama erősödik, úgy kevesebb forintot kell fizetnünk a devizában nyilvántartott törlesztőrészletek ellenértékeként, amennyiben gyengül, úgy fizetési terheink nőnek.
[75] A bíróság jogi álláspontja szerint a fenti két, az alperes tájékoztatási kötelezettségét tartalmazó okirat együttes tartalma hiányos, nem nyújtott világos és egyértelmű tájékoztatást a felpereseknek a deviza alapú kölcsönügylet őket terhelő kockázatról. A kockázatok mérlegelése körében kiemelt jelentősége van a fogyasztó figyelmét felhívó, a tényleges kockázat mibenlétét leíró, írásban és szóban nyújtott banki tájékoztatás pontosságának.”

Fentiek alapján az elsőfokon eljáró bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a felperesek a szerződéskötéskor nem voltak abban a helyzetben, hogy felmérjék a deviza alapú kölcsön valódi kockázatát, és valós ismeretek alapján felelősen kalkuláljanak annak tényleges gazdasági kockázatával.
Ezért a bíróság megállapította, hogy az alperes által nyújtott tájékoztatás nem felelt meg a 2/2014. PJE határozat 1. pontjában foglaltaknak, illetve az Európai Bíróság joggyakorlata által kimunkált, a C-186/16, C-26/13 és a C-51/17-es ügyekben kifejtett követelményeknek, ezért a felek között létrejött kölcsönszerződés semmis, annak jogkövetkezménye pedig, hogy az ilyen ügyletre nem lehet jogot alapítani, a felek által célzott
joghatások tehát nem érhetőek el. (1/2010.(VI.28.) Pk. vélemény).

Adóst a perben dr. Madari Tibor ügyvéd képviselte.
Madari Ügyvédi Iroda elérhetőségek: 06 1 336-0516; madari@madari.hu

Pervitelben szükséges számítások, kimutatások készítése:
Erdősi Éva +36 70 324 4298

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel (HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket is!
www.hitelsikerek.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Továbbiak ITT: ©Minden jog fenntartva ÜgyKe Egyesület

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
A HitelSikerek nem végez tanácsadást, sem közvetítést!
A HitelSikerek csoport ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
!
Bővebben ITT: A HitelSikerek védelmében