Lombard kereset elutasítás

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, mely a Lombard Lízing Zrt. keresetét elutasította. Az ítélet jogerős.

A 2008. augusztusában kötött deviza alapú kölcsönszerződésről a bíróság megállapította, hogy az árfolyamkockázatról való megfelelő tájékoztatás elmaradása miatt semmis, a felek közötti szerződés egyik eleme sem tartalmaz olyan rendelkezéseket, melyből megállapítható lenne az árfolyamváltozás mozgása és hatása az adós fizetési kötelezettségeire . Megállapította továbbá, hogy a kölcsönszerződés, a felperes által sem vitatottan, nem tartalmazta az ügyleti kamat (százalékos) mértékét, így a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 213. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltétel hiányában is semmisnek minősül.

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy nem fogadható el a pénzügyi intézményt terhelő tájékoztatási kötelezettség teljesítéseként, ha külön árfolyamkockázati tájékoztatás hiányában az alperes több szerződési feltétel együttes értelmezése vagy több rendelkezés egybevetése alapján csak kikövetkeztetni tudja az
árfolyamkockázat mibenlétét, fizetési kötelezettségére gyakorolt hatását. Nem tekinthetők világosnak és egyértelműnek az általános szerződési feltételek kikötései, ha az árfolyamkockázattal kapcsolatos összefüggéseket az eltérő helyen lévő kikötések felkutatásával és értelmezésével az alperesnek kell megkísérelnie azonosítani és felismerni.

Az árfolyamkockázatot az alperesre terhelő szerződéses rendelkezések fentiek szerint tisztességtelensége okán vizsgálta a másodfokú bíróság, hogy alapos-e a felperes másodlagos kereseti kérelme. A vizsgálata kapcsán pedig arra a megállapításra jutott, hogy a másodlagos keresetet alaptalanná tette, hogy a kereseti kérelem alapján a kölcsönszerződés érvényessé nyilvánítani kért tartalma semmikképpen nem eredményezheti az érvénytelenségi ok
kiküszöbölését. A felperesnek ugyanis az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződéses rendelkezések mellőzésére vonatkozó kereseti kérelme nem volt, így önmagában az ügyleti kamat – másodlagos keresetében meghatározott – százalékos mértékével való érvényessé nyilvánításával a kölcsönszerződés nem alkalmas az érvénytelenségi ok a kiküszöbölésére, a tisztességtelen, de mellőzni nem kért feltételek miatt.

A felperes azon másodlagos kereseti kérelme, amely szerint „a kölcsönszerződést forint alapú szerződésként” kérte érvényessé nyilvánítani, annak teljesítése esetén sem jelenti a tisztességtelen szerződési feltételek
mellőzését, amely okból a tisztességtelen szerződési feltételek szerződésben „maradása”
folytán az érvényessé nyilvánítás iránti kereseti kérelem a Ptk. 237. § (2) bekezdése szerint
nem alkalmas az érvénytelenség kiküszöbölésére.

Mindezekre figyelemmel a felperes vagylagos kereseti kérelmei közül egyik sem volt
teljesíthető, ezért a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróságnak a per főtárgya tekintetében
érdemben helyes ítéletét csak – az alperes alapos csatlakozó fellebbezésére tekintettel – a
perköltség körében változtatta meg a Pp. 253. § (2) bekezdése alapján.

Adóst a perben dr. Mándli Ádámné dr. Pethő Annamária valamint dr. Mándli Ádám ügyvédek látták el.
Elérhetőség: 06 70 285 6057

Pervitelben szükséges számítások, kimutatások készítése:
Erdősi Éva +36 70 324 4298

A cikkeink másolása, illetve annak részletei bármilyen formában csak forrásmegjelöléssel (HitelSikerek és az írás címe) idézhetők, illetve tehetők közzé, beleértve a felhasznált képeket is!
www.hitelsikerek.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Továbbiak ITT: ©Minden jog fenntartva ÜgyKe Egyesület

Az oldalra feltöltött tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak!
A HitelSikerek nem végez tanácsadást, sem közvetítést!
A HitelSikerek csoport ügyvédeket Önök közvetlenül elérhetik
!
Bővebben ITT: A HitelSikerek védelmében